Jagajjalapalam kannada lyrics

Kashyap Pavagada Buy this song

 Become A Better Singer In Only 30 Days, With Easy Video Lessons!

ಜಗಜ್ಜಾಲ ಪಾಲಮ್ ಖಚದ್ ಕಂದ ಮಾಲಮ್,
ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಬಾಲಮ್ ಮಹಾದೈತ್ಯಕಾಲಮ್,
ನಭೋನೀಲಕಾಯಮ್ ದುರಾವಾರಮಾಯಮ್,
ಸುಪದ್ಮಾಸಹಾಯಮ್ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ಸದಾಂ ಬೂದಿವಾಸಂ ಗಲತ್ಪುಷ್ಪಹಾಸಮ್,
ಜಗತ್ಸನ್ನಿವಾಸಮ್ ಶತಾದಿತ್ಯಭಾಸಮ್,
ಗದಾಚಕ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಲಸದ್ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ,
ಹಸಚ್ಚಾರು ವಕ್ತ್ರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ರಮಾಕಂಠ ಹಾರಂ ಶೃತಿವ್ರಾಂತಸಾರಮ್,
ಜಲಾಂತರ್ವಿಹಾರಂ ದರಾಬಾರಹಾರಮ್,
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಂ,
ದೃತಾನೇಖ ರೂಪಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ಜರಾಜನ್ಮ ಹೀನಂ ಪರಾನಂದಪೀನಂ,
ಸಮಾದಾನ ಲೀನಂ ಸದೈವಾನದೀನಂ,
ಜಗಜ್ಜನ್ಮ ಹೇತುಂ ಸುರಾನೇಕ ಕೇತುಂ,
ತ್ರಿಲೋಕೈಕ ಸೇತುಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ಕೃತಾಮ್ನಾಯ ಗಾನಂ ಕಗಾದೀಶ ಯಾನಂ,
ವಿಮುಕ್ತೀsರ್ ನಿಧಾನಂ ಹರಾರಾದಿಮಾನಂ,
ಸ್ವಭಕ್ತಾನುಕೂಲಂ ಜಗದೃಕ್ಷ ಮೂಲಂ,
ನಿರಸ್ತಾರ್ದ ಶೂಲಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ಸಮಸ್ತಾಮರೇಶಂ ದ್ವಿರೇವಾಭ ಕೇಶಂ,
ಜಗತ್ ಬಿಂಬ ಲೇಶಂ ಹೃದಾಕಾಶ ದೇಶಂ,
ಸದಾ ದಿವ್ಯ ದೇಹಂ ವಿಮುಕ್ತಾಖಿಲೇಹಂ,
ಸುವೈಕುಂಟ ಗೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ಸುರಾಲಿ ಬಲಿಷ್ಟಂ ತ್ರಿಲೋಕಿ ವರಿಷ್ಟಂ,
ಗುರೂಣಾಂ ಗರಿಷ್ಟಂ ಸ್ವರೂಪೈ ಕನಿಷ್ಟಂ,
ಸದಾ ಯುದ್ಧ ಧೀರಂ ಮಹಾವೀರ ವೀರ,
ಭಭಂಬೂದಿ ಧೀರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

ರಮಾವಾಮ ಭಾಗಂ ತಲಾನಗ್ನ ನಾಗಂ,
ಕೃತಾದೀನಯಾಗಂ ಗತಾರಾಗ ರಾಗಂ,
ಮುನೀಂದ್ರೈ ಸುಗೀತಂ ಸುರೈ ಸಂಪರೀತಂ,
ಗುಣೋಗೈರತೀತಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ||

 Watch: New Singing Lesson Videos Can Make Anyone A Great Singer

 

Written by: Kashyap pavagada(rewrite to kannada)

Submitted by: mnkashyapa on May 15, 2019

Translation

Translate these lyrics to another language:

Select another language:

 • - Select -
 • Chinese - Simplified 简体中文 (Chinese - Simplified)
 • Chinese - Traditional 繁體中文 (Chinese - Traditional)
 • Spanish Español (Spanish)
 • Japanese 日本語 (Japanese)
 • Portuguese Português (Portuguese)
 • German Deutsch (German)
 • Arabic العربية (Arabic)
 • French Français (French)
 • Russian Русский (Russian)
 • Kannada ಕನ್ನಡ (Kannada)
 • Korean 한국어 (Korean)
 • Hebrew עברית (Hebrew)
 • Ukrainian Український (Ukrainian)
 • Urdu اردو (Urdu)
 • Hungarian Magyar (Hungarian)
 • Hindi मानक हिन्दी (Hindi)
 • Indonesian Indonesia (Indonesian)
 • Italian Italiano (Italian)
 • Tamil தமிழ் (Tamil)
 • Turkish Türkçe (Turkish)
 • Telugu తెలుగు (Telugu)
 • Thai ภาษาไทย (Thai)
 • Vietnamese Tiếng Việt (Vietnamese)
 • Czech Čeština (Czech)
 • Polish Polski (Polish)
 • Indonesian Bahasa Indonesia (Indonesian)
 • Romanian Românește (Romanian)
 • Dutch Nederlands (Dutch)
 • Greek Ελληνικά (Greek)
 • Latin Latinum (Latin)
 • Swedish Svenska (Swedish)
 • Danish Dansk (Danish)
 • Finnish Suomi (Finnish)
 • Persian فارسی (Persian)
 • Yiddish ייִדיש (Yiddish)
 • Armenian հայերեն (Armenian)
 • Norwegian Norsk (Norwegian)
 • English English (English)

Discuss these Jagajjalapalam kannada lyrics Lyrics with the community:

Citation

Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

Style:MLAChicagoAPA

"Jagajjalapalam kannada lyrics Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2019. Web. 23 May 2019. <https://www.lyrics.com/sublyric/59554/Jagajjalapalam+kannada+lyrics>.

We need you!

Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

Our awesome collection of

Promoted Songs

»