ಸತ್ಯಜಗಕಿದು

Anonymous Buy this song

 The easy, fast & fun way to learn how to sing: 30DaySinger.com

ಸತ್ಯಜಗಕಿದು ಪಂಚಭೇಧವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನI
ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ...

1. ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇಧ ಸರ್ವತ್ರ ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇಧವುI
ಜೀವ ಜಡ ಜಡ ಜಡಕೆ ಭೇಧ ಜೀವ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆII

2. ಮಾನುಷೋತ್ತಮಗಧಿಪ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಮನುಜ ದೇವ ಗಂಧರ್ವರುI
ಜಾನಪಿತ್ರಾಜಾನ ಕರ್ಮಜ ದಾನವಾರಿ ತತ್ವಾತ್ಮರುII

3. ಗಣಪ ಮಿತ್ರರು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ವಹ್ನಿನಾರದ ವರುಣನುI
ಇನಜಗೆ ಸಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಮನು ಸತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಹನುII

4. ದಕ್ಷ ಸಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಗುರು ಶಚಿ ರತಿ ಸ್ವಾಯಂಭುವರಾರ್ವರುI
ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಕಾಮನು ಕಿಂಚಿದಧಿಕನು ಇಂದ್ರನುII

5. ದೇವೇಂದ್ರನಿಗಿಂದಧಿಕ ಮಹರುದ್ರದೇವ ಸಮ ಶೇಷ ಗರುಡರುI
ಕೇವಲಧಿಕರು ಶೇಷ ಗರುಡಗೆ ದೇವಿ ಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿII

6. ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ವಾಯು ದೇವರೆ ಬ್ರಹ್ಮರುI
ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂದ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಳು ಶ್ರೀರಮಾII

7. ಅನಂತಗುಣದಿಂ ಲಕುಮಿಗಧಿಕನು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನುI
ಘನ ಸಮರು ಇವಗಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ಹನುಮ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿಗೆ II

ಸತ್ಯಜಗಕಿದು ಪಂಚಭೇಧವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನII
ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ...
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ.

 Become A Better Singer In Only 30 Days, With Easy Video Lessons!

Genre:
 

Written by: ಪುರಂದರ ದಾಸರು

Submitted on: March 14, 2019

Translation

Translate these lyrics to another language:

Select another language:

 • - Select -
 • Chinese - Simplified 简体中文 (Chinese - Simplified)
 • Chinese - Traditional 繁體中文 (Chinese - Traditional)
 • Spanish Español (Spanish)
 • Japanese 日本語 (Japanese)
 • Portuguese Português (Portuguese)
 • German Deutsch (German)
 • Arabic العربية (Arabic)
 • French Français (French)
 • Russian Русский (Russian)
 • Kannada ಕನ್ನಡ (Kannada)
 • Korean 한국어 (Korean)
 • Hebrew עברית (Hebrew)
 • Ukrainian Український (Ukrainian)
 • Urdu اردو (Urdu)
 • Hungarian Magyar (Hungarian)
 • Hindi मानक हिन्दी (Hindi)
 • Indonesian Indonesia (Indonesian)
 • Italian Italiano (Italian)
 • Tamil தமிழ் (Tamil)
 • Turkish Türkçe (Turkish)
 • Telugu తెలుగు (Telugu)
 • Thai ภาษาไทย (Thai)
 • Vietnamese Tiếng Việt (Vietnamese)
 • Czech Čeština (Czech)
 • Polish Polski (Polish)
 • Indonesian Bahasa Indonesia (Indonesian)
 • Romanian Românește (Romanian)
 • Dutch Nederlands (Dutch)
 • Greek Ελληνικά (Greek)
 • Latin Latinum (Latin)
 • Swedish Svenska (Swedish)
 • Danish Dansk (Danish)
 • Finnish Suomi (Finnish)
 • Persian فارسی (Persian)
 • Yiddish ייִדיש (Yiddish)
 • Armenian հայերեն (Armenian)
 • Norwegian Norsk (Norwegian)
 • English English (English)

Discuss these ಸತ್ಯಜಗಕಿದು Lyrics with the community:

Citation

Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

Style:MLAChicagoAPA

"ಸತ್ಯಜಗಕಿದು Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2019. Web. 23 Mar. 2019. <https://www.lyrics.com/sublyric/57671/%E0%B2%B8%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%9C%E0%B2%97%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B3%81>.

We need you!

Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

Watch the song video

ಸತ್ಯಜಗಕಿದು

Our awesome collection of

Promoted Songs

»