close

 
sinadoconnor

Óro, Sé Do Bheatha 'Bhaile
by Sinéad O'ConnorSe do bheatha a bhean ba leanmhar!
Be 'e are gcreach tu bheith i ngeibhinn,
Do dhuiche bhrea i seilbh meirleach
'S tu diolta leis na Ghallaibh.

Oro, se do bheatha 'bhaile!
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Anois are theacht an tsamhraidh.

Ta Grainne Mhaol ag teacht thar saile,
Oglaigh armtha lei mar gharda;
Gaeil iad fein 's ni Gaill na Spainnigh,
'S cuirfid siad ruaig are Ghallaibh.

A bhui le Ri na bhfeart go bhfeiceam,
Muna mbeam beo 'na dhiaidh ach seachtain,
Grainne Mhaol agus mile gaiscioch
Ag fogairt fain are Ghallaibh.

Oro, se do bheatha 'bhaile!
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Anois are theacht an tsamhraidh.
---
Lyrics powered by LyricFind
written by DP
Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc., EMI Music Publishing