close

 
alantam

Peng You
by Alan TamFan sing, lau tung
Wor nei, tung lou
Chung pat seong sik
Hoi chi sam jip kan
Mak mak yi jan ji toi yen
Yen sang, yue mung
Pang yau, yue mou
Nan tak ji sam, kei keng fung pou
Wai cheok ngor pat tui pun pou
Jing si nei

You you man hung
Tim tim sing kwong sik sik seong fan
Nei ngor nar par keng kik pou mun lou
Tai ngor kai hoi sam jung tik ku tan
Si sui ming pak ngor
Cheng kung leong sau
Yat hei hoi sam yat hei pei seong
Mei chi fan tam chung pat fan ngor wak nei
Nei wai liu ngor
Ngor wai liu nei
Kung foo wan nan chuit mong lui
Kan nap nei sau
Pang yau
---
Lyrics powered by LyricFind
written by SERIZAWA, HIROAKI / CHAN, KIM WO JOLLAND
Lyrics © Universal Music Publishing Group