close

 
Na Palapalai

Na Palapalai LyricsKe 'Ala Beauty
Nanea
Nanea
Ka Pua Hae Hawaii
Ka Pua Hae Hawaii
Ka Pua Hae Hawaii
Makani 'Olu 'Olu
Ke 'Ala Beauty
Ha'a
Ka Pua Hae Hawaii
Ke 'Ala Beauty
Ke 'Ala Beauty
Ka Pua Hae Hawaii
Ha'a
Ka Pua Hae Hawaii
Ka Pua Hae Hawaii
Ke 'Ala Beauty
Ka Pua Hae Hawaii
Ka Pua Hae Hawaii
Ke 'Ala Beauty
Makani 'Olu 'Olu
Makani 'Olu 'Olu
Ka Pua Hae Hawaii
Ka Pua Hae Hawaii
Ke 'Ala Beauty
Ke 'Ala Beauty
Makani 'Olu 'Olu
Ka Pua Hae Hawaii
Ka Pua Hae Hawaii
Makani 'Olu 'Olu
Ka Pua Hae Hawaii
Makani 'Olu 'Olu
Ha'a
Makani 'Olu 'Olu
Ke 'Ala Beauty
Nanea
Makani 'Olu 'Olu
Makani 'Olu 'Olu
Ke 'Ala Beauty
Nanea
Nanea
Makani 'Olu 'Olu
Makani 'Olu 'Olu
Best of Na Palapalai
Ha'a
Ka Pua Hae Hawaii
Makani 'Olu 'Olu
Nanea
Ke 'Ala Beauty
Ka Pua Hae Hawaii
Nanea
Ke 'Ala Beauty
Ke 'Ala Beauty