close

 
Najam Sheraz

Najam Sheraz LyricsMenu Tere Naal
Jaisay Chaho Jiyo
Najam
Maula Tu Rab Rehman Hai
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]
Jaisay Chaho Jiyo
Jaisay Chaho Jiyo
Yeh Muamla Koi Aur Hai [#2]
Jaisay Chaho Jiyo
Jaisay Chaho Jiyo
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]
Maula Tu Rab Rehman Hai
Menu Tere Naal
Yeh Muamla Koi Aur Hai [#2]
Jaisay Chaho Jiyo
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]
Yeh Muamla Koi Aur Hai [#2]
Najam
Maula Tu Rab Rehman Hai
Jaisay Chaho Jiyo
Jaisay Chaho Jiyo
Maula Tu Rab Rehman Hai
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]
Maula Tu Rab Rehman Hai
Jaisay Chaho Jiyo
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]
Menu Tere Naal
Menu Tere Naal
Najam
Maula Tu Rab Rehman Hai
Menu Tere Naal
Yeh Muamla Koi Aur Hai [#2]
Maula Tu Rab Rehman Hai
Menu Tere Naal
Menu Tere Naal
Menu Tere Naal
Menu Tere Naal
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]
Jaisay Chaho Jiyo
Yeh Muamla Koi Aur Hai [#2]
Menu Tere Naal
Maula Tu Rab Rehman Hai
Menu Tere Naal
Jaisay Chaho Jiyo
Maula Tu Rab Rehman Hai
Yeh Moamla Koi Aur Hai [#1]