Lyrics.com »

Search results for 'AG'

Yee yee! We've found 236 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching AG.

Má phósann tú an siostalóir, is tú a bheas ag caoineadh
A mhuirnín dílis 'fhaoilí ó
Ó, beidh tú do thachtadh le barrach na tíre
A mhuirnín dílis
Pi/osa a chum Po/l.
Co/iraithe aige fe/in agus ag Ciara/n.
Is minic mé ag smaoitiú
Is mé ag féachaint ar gach taobh dom
Is feicim sluaite daoiní
Eadar aosta agus óg
'S iad fá dheifre shíoraí
Ag siúl a'
Ag breacadh an lae do chumar ag siúl
Aoibhneas an tsaoil amach romhainn
Clocha draíochta chomh geal lenár súile
Casán ag glioscarnach dúinn
Bí liom a stór mo chroísa
Ná scaoil mé go deo
Bí liom is tabhairt domh misneach
Gan eagla orm sa cheo

Bí liom nach fada 'n oíche
Gan tú ag mo
From jason carns
Thíos cois na trá domh, in ndoimhneacht na h-oíche
An saol mhor ina gcodhladh, 's mise liom féin
Na h-éanacha mara ag scairtigh go
Thíos cois na trá domh, in ndoimhneacht na h-oíche
An saol mhor ina gcodhladh, 's mise liom féin
Na h-éanacha mara ag scairtigh go léanmhar
Cosúil le
Táimíd caílte. Cá bhfuil ár ndochas? D'imigh sé uainn. Cá bfhuil an misnéar? Tá sé ag teacht lena laimh trí thine ag glaoch orainn. Seo é ár grioch.
B'fhearr liom bheith ag scriobh
Mar gheall ar solas an lae
Na' behith ag cur sios
Ar miant mo chroi
B'fhearr liom bheith a siul
San bhfoiris gle
Ce/ he/ siu/d thi/os ata/ ag leagadh na gclathacha?(3) 'Mise me/ fe/in,' a deir Cu/nla 

Curfa: Chu/nla chaoin na/ tara ni/os giorra dhom(3) 'Maise
Ri na cruinne
Ta na daoine ag milleadh
An chine daonna
Nil muid curamach go leor

(a) ri na cruinne
Ta'n duira scriosadh
O bhliain go bliain
Nil muid
Rothai an t'saoil ag casadh leo
Nil imeacht uaidh go deo
Daoine corr an t'saoil ag goid leo
Ni cuma leo go foill
(the wheels of the world keep
Rothai an t'saoil ag casadh leo
Nil imeacht uaidh go deo
Daoine corr an t'saoil ag goid leo
Ni cuma leo go foill

The wheels of the world keep
Ag amharc trí m'óige
Sé mé bhí sámh
Gan eolas marbh
Bhí mé óg gan am 

Anois táim buartha
'S fad ar shiúl an lá
Ochón is ochón ó

Na laetha
An cuimhin leat an oíche úd a bhí tú ag an bhfuinneog	
Gan hata gan láimhne dod dhíon gan chasóg?	 
Do shín mé mo lámh chughat 's do rug tú uirthi
n-airne
Bíos ag fás are an droigheann
Ó siúd mar bíos mo ghrá-sa
Níos trilsí le breáchtacht
Béilín meala na háilleachta'
Nach ndearna claon
 
Is
buairt gach ls
Ag caoi go ctuaidh 's ag tuar na ndeor
Mar scaoileadh uaim an buachaill beo
's na rmomhtar tuairisc uaidh mo bhrsn.

Nm lagnrann cuach go
a' tsáile are 
Ná bláth bán na n-airne  
Bíos ag fás are an draighean  
Ó siúd mar bíos mo ghrá-sa  
Níos trilsí le breáchtacht  
Béilín meala na
An raibh tu I gcill alla no caislean a' bharraigh,
Bhfaca tu campai a bhi ag na francaigh?

Curfa
Mise 'gus tusa 'gus ruball na muice 'gus bacach
By seán clárach mac domhnaill

Seal da rabhas I'm' mhaighdean shéimh,
's anois I'm' bhaintreach chaite thréith,
Mo chéile ag treabhadh na dtonn go
sin ort?

Tá jug ar an bhord is tá beoir ag teacht
Tá arm go leor ag an Duke of York
Tá an Francach is an Spáinneach ar bhruach na trá
Agus
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Oro, se do bheatha 'bhaile!
Anois are theacht an tsamhraidh.

Ta Grainne Mhaol ag teacht
can't you hear us
Hear us hear us

Seoithín seó mó chroí go deo
ag teacht's ag imeacht
Seothín seó mó chroí go deo
Ag teacht's ag imeacht
thaobh
a' ghleanna 's Tír Eoghain
'S mura n-athraí mé béasaí 's mé n' t-oidhr'
are Chontae Mhaigh Eo
 
Rachaidh mé 'márach ag dhéanamh leanna fán
a eirionn ºn gcre
Fillfidh se aris
Ta na coillte suilta agam
Mhothainn na spirid... Mhothainn an phian
Ag tnuth
Le rich athoireacha seanda arsa, are
Ard rithe