ആബാ പിതാവേ ആത്മസ്വരൂപ അലിവിൻ ദാതാവേ

WILSON PIRAVOM

 The easy, fast & fun way to learn how to sing: 30DaySinger.com

ആബാ പിതാവേ ആത്മസ്വരൂപ അലിവിൻ ദാതാവേ
ലോകം മുഴുവൻ ആശ്രയം അരുളാൻ ആരാധിക്കുന്നെ (4 )

യേശുമഹേശ സ്നേഹസ്വരൂപ കനിവിൻ ദാതാവേ
ലോകംമുഴുവൻ സൗഖ്യം പകരാൻ ആരാധിക്കുന്നെ (4 )

പാവന റൂഹാ ജീവസ്വരൂപ കൃപതൻ ദാതാവേ 
ലോകം മുഴുവൻ സ്നേഹം നിറയാൻ ആരാധിക്കുന്നെ (4 )


Thanks
Prajeesh

 Become A Better Singer In Only 30 Days, With Easy Video Lessons!

 

Written by: Fr.Shinto Edassery

Submitted by mathew1300 on October 09, 2021

Discuss these ആബാ പിതാവേ ആത്മസ്വരൂപ അലിവിൻ ദാതാവേ Lyrics with the community:

0 Comments

  Translation

  Translate these lyrics to another language:

  Select another language:

  • - Select -
  • 简体中文 (Chinese - Simplified)
  • 繁體中文 (Chinese - Traditional)
  • Español (Spanish)
  • Esperanto (Esperanto)
  • 日本語 (Japanese)
  • Português (Portuguese)
  • Deutsch (German)
  • العربية (Arabic)
  • Français (French)
  • Русский (Russian)
  • ಕನ್ನಡ (Kannada)
  • 한국어 (Korean)
  • עברית (Hebrew)
  • Gaeilge (Irish)
  • Українська (Ukrainian)
  • اردو (Urdu)
  • Magyar (Hungarian)
  • मानक हिन्दी (Hindi)
  • Indonesia (Indonesian)
  • Italiano (Italian)
  • தமிழ் (Tamil)
  • Türkçe (Turkish)
  • తెలుగు (Telugu)
  • ภาษาไทย (Thai)
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • Čeština (Czech)
  • Polski (Polish)
  • Bahasa Indonesia (Indonesian)
  • Românește (Romanian)
  • Nederlands (Dutch)
  • Ελληνικά (Greek)
  • Latinum (Latin)
  • Svenska (Swedish)
  • Dansk (Danish)
  • Suomi (Finnish)
  • فارسی (Persian)
  • ייִדיש (Yiddish)
  • հայերեն (Armenian)
  • Norsk (Norwegian)
  • English (English)

  Citation

  Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

  We need you!

  Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

  Watch the song video

  ആബാ പിതാവേ ആത്മസ്വരൂപ അലിവിൻ ദാതാവേ

  7,809
  51     3

  Browse Lyrics.com

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  Which group sang the song "96 Tears"?
  • A. The Sonics
  • B. Count Five
  • C. Paul Revere and the Raidersr9
  • D. Question Mark and the Mysterians

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!