Song parody of

NIE NIE NIE

by T.Love

Here's where you get creative! Use our cool song parody creator to make a totally new musical idea and lyrics for the NIE NIE NIE song by T.Love.

Simply click on any word to get rhyming words suggestion to use instead of the original ones. You may also remove or alter entire lines if needed — when you're done save your work and share it with our community — have fun!

  • English (English)
  • Français (French)
  • Español (Spanish)

Po³ó¿ pistolet na stó³ I uprzedzenia wyrzuæ w k¹t Na ca³ym ?wiecie s¹ faszy?ci, Którzy nienawidz¹ innych r¹k Nie, nie, nie... Nie wszystkich mo¿esz zabiæ To niemo¿liwe - uwierz mi Nie, nie, nie... Za du¿o mo¿esz straciæ, Bo takie krótkie s¹ nasze dni Tylko nie mów tego mi Nigdy nie mów tego mi Tylko nie mów tego, ¿e Nienawidzisz... Tylko nie mów tego mi Tylko nie mów tego mi Nigdy nie mów tego, ¿e Nienawidzisz mnie Wiêc pomy?l o tym, co Ciê boli O wszystkich wojnach, które znasz To najtrudniejsze zawsze jest Powiedzieæ "nie", gdy mówi¹ "tak" Nie, nie, nie... B¹d? pozytywnym wojownikiem Kiedy na ringu zostajesz sam Tak, tak, tak... Za du¿o dzieci nie ma ju¿ Swoich tatusiów I swoich mam Tylko nie mów tego mi Nigdy nie mów tego mi Tylko nie mów tego, ¿e Nienawidzisz... Tylko nie mów tego mi Tylko nie mów tego mi Nigdy nie mów tego, ¿e Nienawidzisz mnie

Done creating your parody?

Don't keep it to yourself! Save it now so you can share it with the rest of the world!

Watch the song video

NIE NIE NIE

9.2M
28,933     1,276

Browse Lyrics.com

Our awesome collection of

Promoted Songs

»

Quiz

Are you a music master?

»
What is the name of The Beatles’ first album?
  • A. Abbey Road
  • B. Help!
  • C. The Beatles
  • D. Please Please Me

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

T.Love tracks

On Radio Right Now

Loading...

Powered by OnRad.io


Think you know music? Test your MusicIQ here!