Song parody of

Trời Chưa Muốn Sáng

by Nguyên Khang

Here's where you get creative! Use our cool song parody creator to make a totally new musical idea and lyrics for the Trời Chưa Muốn Sáng song by Nguyên Khang.

Simply click on any word to get rhyming words suggestion to use instead of the original ones. You may also remove or alter entire lines if needed — when you're done save your work and share it with our community — have fun!

  • English (English)
  • Français (French)
  • Español (Spanish)

Lạy Chúa tôi con người không đạo Nhưng tin có Chúa ngự trên cao Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm Tiếng mìn bom không ngớt Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào Lạy Chúa tôi con người không đạo Nhưng yêu nhớ lắm giọt chuông khuya Khi con bơ vơ chắp tay nguyện cầu Cho người đi còn đi mãi xa Mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua Xác người nào trôi sông Xuôi về một biển Đông Những bước chân nào đi Bước chân không trở lại Đứa nhỏ ngồi ôm em Trong vườn bom đạn ném Cụ già phơi tóc bạc Tính thầm ba mươi năm Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo Nhưng xin Chúa giúp đời thương đau Như con mơ trong một ngày đã lâu Cõi đời im tiếng súng Ngày mến yêu thành chung khúc bay lên Xác người nào trôi sông Xuôi về một biển Đông Những bước chân nào đi Bước chân không trở lại Đứa nhỏ ngồi ôm em Trong vườn bom đạn ném Cụ già phơi tóc bạc Tính thầm ba mươi năm Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo Nhưng xin Chúa giúp đời thương đau Như con mơ trong một ngày đã lâu Cõi đời im tiếng súng Ngày mến yêu thành chung khúc bay lên Đợi chờ đã lâu Trời chưa muốn sáng

Done creating your parody?

Don't keep it to yourself! Save it now so you can share it with the rest of the world!

Browse Lyrics.com

Our awesome collection of

Promoted Songs

»

Quiz

Are you a music master?

»
Who wrote "I'm in Love with My Car" by Queen?
  • A. Brian May
  • B. John Deacon
  • C. Roger Taylor
  • D. Freddie Mercury

Free, no signup required:

Add to Chrome

Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

Free, no signup required:

Add to Firefox

Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

Nguyên Khang tracks

On Radio Right Now

Loading...

Powered by OnRad.io


Think you know music? Test your MusicIQ here!