לך לך

by Akiva Turgeman

Akiva Turgeman is a Israeli-Israeli singer and musician who creates rock and soul music. Also known by his first name Akiva.
אישון ליל כבה ירח מאחורי ענן
שמעת קול מתחת לחלון הרגשת זה הזמן
עוטה מעיל אל הקור
כמה חפצים בתיק קטן
פתק על המקרר כתבת
יוצא לדרך לא יודע לאן

כשזה קורה זה קורה
לא צריך להתבלבל

לך לך
מארצך ממולדתך מבית אביך
לך לך
לעצמך

וזה נדמה עולם כמנהגו נוהג
והכל כשורה
אבל בפנים הכל תלוי ועומד
תלוי ועומד כחוט השערה
את יודע מה שהיה לא יחזור להיות אותו הדבר
עברת צד
עכשיו כולם בעבר השני של הנהר

כשזה קורה זה קורה
לא צריך להתבלבל

לך לך
מארצך ממולדתך מבית אביך
לך לך
לעצמך

Written by: Akiva Turgeman

Submitted by: davidb on January 25, 2021

© Lyrics.com