Wapi Yo

by Lokua Kanza

Lokua Kanza (born April 1958) is a singer-songwriter from the Democratic Republic of the Congo. He is known for his soulful, folksy sound.
(Lokua Kanza)
Tango ngaï na lelaka
Moto andima ngaï te
Tango ngaï na belelaka yo
Wapi yo
Mayi ya miso ekotanga
Bolingo na ngaï akeyi eh
Nani akoyembela ngaï nzembo
Ya bolingo ye eh
Wapi yo, (bis) ye eh ye
Wapi yo oh bolingo na ngaï okeyi wapi
Wapi yo oh wapi yo bolingo na ngaï
Soki lelo olobi yo oboya ngaï
Na kosuka wapi ye ngaï ya oh ngaï ye eh
Mama ah ah
Mayi ya miso ekotanga
Bolingo na ngaï akeyi eh
Nani akoyembela ngaï nzembo
Ya bolingo ye eh
Wapi yo, (bis) ye eh
Wapi yo oh bolingo na ngaï
Bolingo na ngaï soki otiki ngaï nani
Akolinga ngaï
Ye... (wapi okeyi wapi bolingo na ngaï)
Wapi yo (bis)
Choeur: bolingo na ngaï
Voix parlée: bolingo na ngaï soki otiki ngaï
Naniakolinga ngaï lokola yo
Nani soki yo te nani
Bolingo na ngaï
Choeurs: wapi yo
Soki otiki ngaï nani akolinga ngaï
Wapi yo (ad lib)

Written by: Lokua Kanza

Lyrics © Peermusic Publishing

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com