Jak żyć?

by Smoothe Da Hustler

Damon Smith, better known as Smoothe da Hustler is an American rapper who was signed to Profile Records in the mid-1990s.
Nie pytaj jak żyć zbyt krótko jestem trzeźwy
By mówić o wolności kiedy krępują więzy
Szczęśliwym bywam bo w uczuciach nic na stałe
I żal mi nieszczęśn...

Written by:

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com