Niemols allein

by LAX
Niemols allein!

Deef en d’r Naach, stonn ich he am Nüümaat
Luur öm mich röm un wat ich senn is e Jeföhl
De Minsche en de Weetschaff sin am schunkele
Se bruche kei Faaß, för jood drop ze sin

Un de KVB drieht widder ens ihr Ründche,
Dä Rhing läuf dürch et Hätz vun unsrer Stadt.
op eimol do verstonn ich all de Minsche
Et klingk wie doheim …

Mer singe de Leeder, un mir danzen op der Domplatt
Mer fiere et Levve, ejal wat och passeet
Un wenn et dir schlääch jeiht, sin 1000 Fründe do
mer es niemols allein

Och wann de Zick nit immer nor ne Draum es
es et doch schön ze wisse, wo mer hinjehört
Wo Minsche, Minsche blieve, sich nit verbeeje
He sät dir jede Kopp, dat wat hä denk

Un su fleje mir vör Jlöck dürch all de Stroße
De Määdche laache wie em Sunnesching
et Grundjesetz sät levve un levve losse
Et klingk wie doheim

Mer singe de Leeder, un mir danzen op der Domplatt
Mer fiere et Levve, ejal wat och passeet
Un wenn et dir schlääch jeiht, sin 1000 Fründe do
mer es niemols allein

Mer singe de Leeder, un mir danzen op der Domplatt
Mer fiere et Levve, ejal wat och passeet
Un wenn et dir schlääch jeiht, sin 1000 Fründe do
mer es niemols allein, en Kölle am Rhing

Mer singe de Leeder, un mir danzen op der Domplatt
Mer fiere et Levve, ejal wat och passeet
Un wenn et dir schlääch jeiht, sin 1000 Fründe do
mer es niemols allein

Mer singe de Leeder, un mir danzen op der Domplatt
Mer fiere et Levve, ejal wat och passeet
Un wenn et dir schlääch jeiht, sin 1000 Fründe do
mer es niemols allein, en Kölle am Rhing

Niemols allein!

Written by: Dennis Müller

Lyrics © Dabbelju Musik-Verlag e.K.

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com