Chileshe

by Hugh Masekela

Hugh Ramopolo Masekela (born April 4, 1939) is a South African trumpeter, flugelhornist, cornetist, composer, and singer. He is the father of American television host Sal Masekela.
Hela Chileshe
Ungabayeki bakubiz' ikirimani
Nawe ngumuntu
Uzo hula nini (welele Ngobese)
Welele Ngobese
Yeka ukubiza abanye abantu izilwani
Nabo abantu
Uzo funda nini (hey nina mabhulu)
Helele mabhulu
Yekani ukubiza abanye abantu amakhafula
Nabo ngabantu
Nizo xaula nini (thimela, thimela)
Hela tsotsi
Yeka ukugwaza abanye abantu ngemimese
Nabo abantu
Uzo khula nini (nge nkululeko yethu)

Le nkululeko yethu
Mina khang' ngiyibone
Ngiboni igazi lethu eliqithwa nge zandla zethu
Bambanani hlanganani yekelani uku monalana
Izizwe ziya zihleka
Lalelani zinothando

Helele Chileshe
Ungabayeki bakubiz' ikirimani
Nawe ngumuntu
Uzo hula nini
Welele Ngobese
Yeka ukubiza abanye abantu izilwani
Nabo abantu
Uzo funda nini
Helele mabhulu
Yekani ukubiza abanye abantu amakhafula
Nabo ngabantu
Nizo cava nini
Hela tsotsi
Yeka ukugwaza abanye abantu ngemimese
Nabo abantu
Uzo khula nini
Helele (sonke singabantu)

Le nkululeko yethu
Mina khang' ngiyibone
Ngiboni igazi lethu eliqithwa nge zandla zethu
Hlanganani hlanganani bakithi yekelani uku monalana
Izizwe ziyazihleka
Lalelani zinothando
Helele Chileshe
Ungaba yeki bakubiz' ikirimani
Nawe ngumuntu
Uzo hula nini
Welele Ngobese
Yeka ukhubiza abanye abantu izilwani
Nabo ngabantu

Written by: HUGH MASEKELA

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com