Njalo [Icon]

by Pure Magic
Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Ho siyathandaza (Siyanikela)
Ho siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Oh siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Oh thina siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Oh siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Siyathandaza (Siyathandaza)
Siyanikela (Siyanikela)
Siyadumisa (Siyadumisa)
Ho thina njalo (Njalo)

Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Ho siyathandaza thina njalo (Njalo njalo)
Ho siyanikela thina njalo (Njalo njalo)
Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)

Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)
Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)

Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)
Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)

Njalo (Njalo njalo njalo)
Njalo (Njalo njalo njalo)

Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)
Siyathandaz thina (Njalo njalo)
Siyanikela thina njalo (Njalo)

Written by: MOKOENA, Vuyo Mokoena

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com