Trời Chưa Muốn Sáng

by Nguyên Khang
Lạy Chúa tôi con người không đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên cao
Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm
Tiếng mìn bom không ngớt
Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào

Lạy Chúa tôi con người không đạo
Nhưng yêu nhớ lắm giọt chuông khuya
Khi con bơ vơ chắp tay nguyện cầu
Cho người đi còn đi mãi xa
Mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua

Xác người nào trôi sông
Xuôi về một biển Đông
Những bước chân nào đi
Bước chân không trở lại
Đứa nhỏ ngồi ôm em
Trong vườn bom đạn ném
Cụ già phơi tóc bạc
Tính thầm ba mươi năm

Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo
Nhưng xin Chúa giúp đời thương đau
Như con mơ trong một ngày đã lâu
Cõi đời im tiếng súng
Ngày mến yêu thành chung khúc bay lên

Xác người nào trôi sông
Xuôi về một biển Đông
Những bước chân nào đi
Bước chân không trở lại
Đứa nhỏ ngồi ôm em
Trong vườn bom đạn ném
Cụ già phơi tóc bạc
Tính thầm ba mươi năm

Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo
Nhưng xin Chúa giúp đời thương đau
Như con mơ trong một ngày đã lâu
Cõi đời im tiếng súng
Ngày mến yêu thành chung khúc bay lên

Đợi chờ đã lâu
Trời chưa muốn sáng

Written by: THIEN THANH TRAN

Lyrics © Songtrust Ave

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com