prolog

by Rez

Rez
Hudbě nezbylo zlatých
Problémů společnosti později není
Říkáme že zpomalíme
Bez boje
Že zpomalíme
Naděje všechny zšedly
Bez boje bylo líp
Bez boje se žilo líp
Beze stromů není stín
Naděje zšedly
Motá se mi hlava
Toneme s nočním odlivem
Ticho před bouří
Říkáme že zpomalíme
My chceme žít
Je tomu spíš naopak
Proč už nežijeme bez boje
Bez hudby zhasínáme
Bez boje bylo líp
Mince rub bez líce
Bez boje
Nezbylo zlatých
Břinkání
Slyším
Bez boje
Břinkání
Ticho před bouří
Vzájemně se nemusíme
Později není

Written by: Jaroslav Rez

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com