Nhu Em

by Nguyên Khang
Giá trời đừng mưa anh đừng nhớ
trời không mưa và anh không nhớ
anh biết làm gì
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
kỷ niệm như rêu anh dẫm vào chợt ngã
tình xưa xa lắm rồi

Giá trời đừng mưa, anh đừng xuống phố
trời không mưa và không xuống phố anh biết làm gì
hoa cúc vàng nhà ai nỡ từng chùm
Anh hoài nhớ em
nhớ tơ áo vàng nhớ chân dịu dàng
nhớ trời tháng sáu mưa rơi thật buồn
mưa rơi thật buồn...
Nhớ em.....

Bầy chim sẻ ngoài hiên bay đi 
bay đi mất như là em
như em.....

Written by: BUONG AN TRAN

Lyrics © Songtrust Ave

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com