Nguwe (feat.Ztumza Duza)

by Wade yarrow
(Baba nguwe, nguwe, nguwe)
(Heye yeyeye, heye yeye, heye yeye yeye ye,)
Hela
(Heye yeye)
Hela
(Heye yeye)
Hela
(Heye yeye ye ye ye)
Angina mali, kodwa mfwethu angina stress
(Anginako okuningi, anginako okuningi)
Angina moto, kodwa mfwethu angina stress
(Angina lutho, angina lutho)
Mdali nguwe owaziyo
Impilo zethu
Siyochubeka sizama impilo
Yonke imihla lena
Mdali nguwe owaziyo
impilo zethu
Siyochubeka sizam'impilo
Yonke imihla lena
A lot of things do come and go but life is the most precious one
Siyazama ukuthi siphush'impilo
Sibekezele kuze kube ncono
Sibonga uma UMdali esasicinile
Anginako okuningi kodwa
Ngibong'impilo
Baba nguwe nguwe nguwe
Nguwe esimthembile
Baba nguwe nguwe nguwe
Nguwe esimthembile
Baba nguwe nguwe nguwe
Nguwe esimthembile
Baba nguwe nguwe nguwe
Nguwe esimthembile
(Baba nguwe nguwe nguwe esimthembile)
Heye!
Hela
(Heye yeye)
Hela
(Heye yeye)
Hela
(Heye yeye ye ye ye)
Hela
(Heye yeye)
Hela
(Heye yeye)
Hela
(Heye yeye ye ye ye)
Angina mali, kodwa mfwethu angina stress
(Anginako okuningi, anginako okuningi)
Angina moto,
kodwa mfwethu angina stress
(Angina lutho, angina lutho)
Mdali nguwe owaziyo
Impilo zethu
Siyochubeka sizama impilo
Yonke imihla lena
Mdali nguwe owaziyo
Impilo zethu
Siyochubeka sizam'impilo
Yonke imihla lena
Mdali nguwe owaziyo
Impilo zethu
Siyochubeka sizama impilo
Yonke imihla lena
(Mdali nguwe owaziyo
Impilo zethu
Siyochubeka sizam'impilo)
(Mdali nguwe owaziyo
Impilo zethu
Siyochubeka sizama impilo)
(Heye yeyeye, heye yeye, heye yeye yeye ye)

Written by: Titelo Moropa

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com