İtmədən

by Dikta & Atlass
Qorxulu bir yerlərə gəldim donaraq
İnsanlara baxacam mən oradan
Oradan-buradan, sizləri oyadan
Ora-bura qaçıb ama xəyalları boş olan
Biri kimi gəzərəkdən
İnsanlarımız boş küləkdən
Qorxur bilmirəm nə edəm
Bilməm necə olacaq bunların sonu
Robot olmuş hər kəs
Tiki taka tiki taka gedirlər ver bi səs
Mexanik bir sistem quracam
Bi əmr verəcəm qabağını əz
Sevərəkdən edirəm mən bu rapi
Rapi sevənlər ama burda şöhrətə gedib
Dağlara gedib eyyo
Zirvəyə keçib
Amma unudublar orda rapin dəyərin
Siz şərə meyilli fitrətən
Bunu fikir edən bizik, bitmədən
Raplə dəyişək biz hər şeyi
İnsanlıq itmədən, itmədən
Siz şərə meyilli fitrətən
Bunu fikir edən bizik, bitmədən
Raplə dəyişək biz hər şeyi
İnsanlıq itmədən, itmədən
Sözüm dilinə əzbər artıq replikandı
Rapim gözünə işıq versin, optikandı
Rap üsyana taktikamdı, ağrıdır çün rap tikandı
Əlim qandı, intiqamdı
Günahkarçün cəhənnəm axı tək məkandı, anladım
Alıram sizdən tək-tək andı, ki, ölüm sizə son limandı
Bil, sonun pisdi çox güman ki, sil
Beynim çox duman, zibil
Çoxları çox zaman bilir
Rapim pisləri silir
Hisləri itir, hisləri itir
Əlinə alasan bıçağını
Çıxasan acığını hər birindən
Xilas olaq əl kirindən
İncitsin lap dərindən
Ruhumla yazdığım rap silər günahı dəftərindən
O vicdansız varlıqlara əl çəkmərəm nifrətimdən
Şər yoluxub hər birinə, insaf hara, vicdan hara?
Mələk doğulub bir beşikdə, dönürlər şeytanlara
Mərhəmət adlanan duyğu qaranlıqda qeybolarmı?
İnsanlara deyil sözüm, insan demək eyib olardı
Siz şərə meyilli fitrətən
Bunu fikir edən bizik, bitmədən
Raplə dəyişək biz hər şeyi
İnsanlıq itmədən, itmədən
Siz şərə meyilli fitrətən
Bunu fikir edən bizik, bitmədən
Raplə dəyişək biz hər şeyi
İnsanlıq itmədən, itmədən

Written by: Sartaj Atlass, Shamil Kazimli

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

© Lyrics.com