Lyrics.com »

Search results for 't'ai chi chuan'

Yee yee! We've found 4 lyrics, 117 artists, and 40 albums matching t'ai chi chuan.wei jin li chuan xi

gua zai ban pai shang de bang qiu mao shi xia ke xiang yue ni de an hao
Shou ji mei xun hao ye neng shou dao fang xue yi qi chi han
Se dá com uma santidade de irmã 
Desliza em meu corpo qual cetim 
Possui toda leveza do Tai-chi-chuan 
Estou ao seu dispor pro que quiseres de mim
Nací en primavera
Y mi altruismo es dar arroz integral
Por las mañanas salgo a correr

Con mi agüita mineral
Lunes tai chi chuan
Martes heavy yoga
I'm doing what I say, and saying what I mean 
With words that cut clean from a poet supreme 
I flip tha Tai-Chi Chuan, droppin' terrorist bombs 
With