Lyrics.com »

Search results for 'ngu'

Yee yee! We've found 2,789 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching ngu.

Year:


Filter by gender:

Lyrics:

Anh hững hờ cho tình em chết một đời cuồng si

Ngu ngơ ngu ngơ yêu mãi anh
Ngu ngơ ngu ngơ yêu chỉ anh
Yêu ngu ngơ yêu ngu ngơ
Ngu ngơ ngu ngơ yêu mãi
Ngủ đi em ngủ đi em
Ngủ đi em hoả pháo vùng lên trong đêm
Là lúc mình thương yêu thêm
Đừng có buồn chi nghe em
Thôi ngủ nhé thôi ngủ đi
Hãy quên bao
Ngủ đi em ngủ đi em
Ngủ đi em hoả pháo bùng lên trong đêm
Là lúc mình yêu nhau thêm
Đừng khóc sầu chi nghe em
Thôi ngủ nhé thôi ngủ đi
Hãy quên bao
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo em hãy ngủ đi (ngủ đi)
Rừng đã khô và rừng đã tàn em hãy ngủ đi (hãy ngủ đi)

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Igqira lendlela ngu qongqothwane
Igqira lendlela kuthwa ngu qongqothwane
Igqira lendlela ngu qongqothwane
Igqira lendlela ngu qongqothwane
Sebeqabele
Lilo eli phupha
Ngaliphiwa ngu mama
Oh lilo eli phupha
Ngaliphiwa ngu mama
Ndikumila kunjena
Ndiwiniwe ngu mama
Ndikumila kunjena
Ndiwiniwe ngu mama
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Ngủ đi em ngủ đi em
Ngủ đi em hoả pháo bùng lên trong đêm
Là lúc mình yêu nhau thêm
Đừng khóc sầu chi nghe em
Thôi ngủ nhé thôi ngủ đi
Hãy quên bao
Ngủ đi em ngủ đi em
Ngủ đi em hỏa pháo bừng lên trong đêm
Là lúc mình yêu nhau thêm
Đừng khóc sầu chi nghe em
Thôi ngủ nhé thôi ngủ đi
Hãy quên bao
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và ngày đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây

Lòng anh mơ với quạt này
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây

Lòng anh mơ với quạt này
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em

Discuss these ngu Lyrics with the community:

0 Comments

    We need you!

    Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

    Search for song lyrics by

    Genres

    Styles