Lyrics.com »

Search results for 'mai ae i ka hewa by kapena'

Yee yee! We've found 7 lyrics, 9 artists, and 36 albums matching mai ae i ka hewa by kapena.papa he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana
papa he'e nalu
Flyin' by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O
nalu)
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
(La we mai iko papa he na lu)
Pi'I na nalu la lahalaha
(O ka moana
by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa

Discuss these mai ae i ka hewa by kapena Lyrics with the community:


We need you!

Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!