Lyrics.com »

Search results for 'kach'

Yee yee! We've found 4 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching kach.

Znów wêdrujemy ciep³ym krajem, 
malachitow¹ ³¹k¹ morza. 
Ptaki powrotne umieraj¹ 
wœród pomarañczy na rozdro¿ach. 

Na fioletowoszarych ³¹kach
Znów wêdrujemy ciep³ym krajem, 
malachitow¹ ³¹k¹ morza. 
Ptaki powrotne umieraj¹ 
wœród pomarañczy na rozdro¿ach. 

Na fioletowoszarych ³¹kach
Znów wêdrujemy ciep³ym krajem, 
malachitow¹ ³¹k¹ morza. 
Ptaki powrotne umieraj¹ 
wœród pomarañczy na rozdro¿ach. 

Na fioletowoszarych ³¹kach
Kiedy tłum murarzy się rozpłynie
Rozgrzany w łóżkach swoich żon
Ktoś się zanurzy aż po szyję

Discuss these kach Lyrics with the community:


We need you!

Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!