Lyrics.com »

Search results for 'hoen'

Yee yee! We've found 4 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching hoen.

Year:

Lyrics:

trên biển
Mắt ướt hoen mờ biển ướt mưa
Sao anh không hẹn
Vẫn biết ước hẹn chuyện cũ xưa

Sao anh không trở lại
Sóng vỗ buồn tủi biển thiếu anh
Gió dẫu
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ
Yêu nhau sao không đi tới
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi

Yêu nhau chi cho tan mơ
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ
Yêu nhau chi
rowin'
Suckaz I be mowin' when the trucks come to a towin'
Better grab your girl heard that she's hoe'n
Real good looker ya gotta see the hooker
Saw
keeps hoe’n all damn night
Up til’ dawn up the china why
Boy this ain’t no time to fight
I know you high but the time ain’t right
Kick back-sea-back

Discuss these hoen Lyrics with the community:


We need you!

Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

Search for song lyrics by

Genres

Styles