Lyrics.com »

Search results for 'gae'

Yee yee! We've found 372 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching gae.

Year:


Filter by gender:

Lyrics:

Re tlo phetha thomo na na re boela gae (Re boela gae re boela)
Re tlo phetha thomo fela hela re boela gae (Gae re boela, gae re boela, gae re boela,
ba rona ba ithobaletse)
Ka pelo tse bohloko ba lla ka wena (Ka pelo tse bohloko ba lla ka wena)

Boela gae ngwaneso (Gae boela gae)
Boela gae ngwaneso
Rona re ya gae (Rona re ya gae)
Re ya gae (Rona re ya gae)
Rona re ya gae (Rona re ya gae ko Sione)

Rona re ya gae (Rona re ya gae)
Re ya gae (Rona
Mona ke musong wa dira
Makgotlha a ntekile yonana
A rora ke tswela pele
Ke lebile gae

Ke lebile gae
Ke lebile gae (Nna ke lebile gae)
Ke lebile gae
Ke moeti ke le tseleng
Ke feta ke tsamaya
Le ge tsela e le thata yo
Nna ena ke lebile gae

E ye ke lebile (Ke moeti ke le tseleng)
Ke feta ke tsamaya
Diphala diagobitsa
Jerusalema ya gobatla
Naledi ya khaya ya gobitsa
Motse wa kgotso wa go batla
Bowela gae
Bowela Sione
Bowela Thapelong
Ngwana Papa
Buwela
Re bafeti lefatsheng le (Re bafeti) re ya gae (Re bafeti)
Rona re ya gae (Re bafeti lefatsheng le re ya gae)
Re bafeti lefatsheng le (Re bafeti) re
Ke dilemo ke dira mona Gauteng ke sa ye gae
Ga se go rata ga pelo ya ka ke ka ntlha ya tshotlego
Ke tlile mona ka go dira fela e seng ka bo nna

Ke
Nna ke lebile ke lebile ke lebile gae (Ke lebile ke lebile)
He ke lebile (Ke lebile ke lebile)
Yo ke lebile (Ke lebile gae la ka)
Nna ke lebile ke
Jesu, bona ke yo mo botse jwang)

Ke lebile gae (Gae, gae gae legodimong)
Ke lebile gae (Gae, gae gae legodimong)
Ke lebile gae (Gae, gae gae legodimong)
Ke moeti ke le tseleng (Ke moeti ke le tseleng)
Ke feta (Ke feta ke tsamaya)
Le ga tsela e le thata (Le ga tsela e le thata)
Ke lebile gae (Ke lebile
Artist: Soulmajestik ft Keba
Album Title: Majestik Sounds Of Freedom
Track Title: Dikhustana (Boela Gae)
Track No: 7

Boela gae, Boela gae
Boela gae
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme 
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme

Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme
Boa gae ngwanesho
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme
Boa gae ngwanesho
Matsogo a eme
Boa gae ngwanesho
Boela gae Kedisaletse, ba go letile batsadi ba gago
Boela gae Kedisaletse, ba go letile batsadi ba gago

Nna ke sotlegile iyo, nna ke sotlegile
Ke
Ga re lwe le motho 'na re lwa le Sathane
Le lekgotla la gae le le re senyetsang
Ga re lwe le motho (Ga re lwe le motho 'na re lwa le Sathane)
Le
le (Iyonana iyonana-yo)

Gobane melao e (Melao ya gae ke tsela le nnete)
Gobane melao e (Melao ya gae ke bophelo)
Gobane melao e (Melao ya gae ke tsela
Nyabi boela gae
Nyabi boela gae
Nyabi boela gae

Nyabi boela gae boela gae Mambo
Ke romilwe ke yena malobeng ke le kwa gae
Mambo
Ngaka le moporofeta
Montsheng, go ya gae
Go ya gae, Anna
Montsheng, go ya gae
Go ya gae, Anna

Tsela... Maru... Pula... Koloi
Anna... Bodutu... Gelletse... Dikeledi
Ngwaneso bowa gae lapeng la hao (Hem, hem, hem, hem)
Bana ba lla ka wena ntate wa bana ba ka (Hem, hem, hem, hem)
Ga e sale o re shiya o re o ya go
tle ge (Gae, gae Kanana)
Nna ke sa loya wee ke tle ge (Gae, gae Kanana)
Ke tshwere ditlhogo tsa bana wee ke tle ge (Gae, gae Kanana)
Ke tshwere ditlhogo
Motho mang le mang mo lefatsheng (Hem hem)
O tlo bitswa ka pitso ya lefu (Hem hem hem)
Ge nako ya gae e fitlhile (Hem hem hem hem)
Lebitso la gae le
Ka letsatsi la ka la bofelo, nna ga ke tloga mo lefatsheng le (Hem-hem hem-hem)
Mangeloi a tla go ntsaya gona a nkisa gae legodimong (Hem-hem
etse jwang (Nna ke etse jwang)
Gore ke fihle gae (Gore ke fihle gae)
Ntate nna, nna ke etse jwang (Nna ke etse jwang)
Gore ke fihle gae (Gore ke fihle

Discuss these gae Lyrics with the community:

0 Comments

  We need you!

  Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

  Search for song lyrics by

  Genres

  Styles