Lyrics.com »

Search results for 'gade'

Yee yee! We've found 51 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching gade.

Year:

Lyrics:

chenn' la ki ka koréw pa dèyè / Mété lèspriw an wotè pou wè la vi ka vini / Si ou byen gadé , ou pa tou sèl ka pwan fè E mwen dèyè dènyé loraj' pou baw
fè ya

Gadé'w gadé'w gadé'w,
Es ou pa ka di kò'w sé trop ?

Gadé'w gadé'w gadé'w, es ou pa ka di'w
Sa'w ka fè la, sa'w lé fè ya
Sa'w ka fè la, sa'w lé
Mwen té pé pa gadé'y
An ja pri mi mwen mélé
Mwen té pé rété lwen'y
Fò zò wè'y pou konpwann mwen

Manzel-la koumansé vansé an an
Fò zò wè'y avan zò jijé
my people free
You the reason I feel I can be anything

She in the white sand
Under the hot sun, eh
Love when she talking that Creole, eh
Gadé
gadé, sonjé, si'w lé solèy kléré
E A E Sé si ou lé sa, E
Wè solèy kléré,
Wè solèy kléré é é é éy...
E A E Sé si ou lé sa, E
Pran tan gadé kouté sonjé
Pou
dèyè-mwen
 
Pichmimi piti, i piti toupiti
Sé an ti sèpan graj
Mézanmi méfié li
Kan titet-li anlè
Véyé gadé lang-li
An bout li sé lanmò, senmitiè anba
yon fanm, andidan, ki trouve nom se dimi frè chyen fè (uh huh)
Si pe jire he pa janmè peche, a lò fèy bwan la kouse - ak kout ròch

Gade nèg kap pran
Mèci bon Dié,
Gadé tout ça la natu poté pou nous.
Mèci bon Dié,
Gadé couman la mizè fini pou nous.
La pli tombé,
Mai poussé,
Toute ti moune qui
Sinsin dé

Lonlon déka
Moun sou nin, mian non dou o
Edou non non a
Djo bio sinsin
Léa amin déka déka n'ti
Gadé o min a, moun sou o

Eé éi yo lolo
jalou
Two two two jalou ou
Epi'w man lé chanjé
Lésé mwen éséyé

Lésé mwen viv épi'w
Non selman mwen ni'w, mwen lé gadé'w
Lésé mwen viv épi'w
Non selman
La vi ya / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa / Ba nou sa / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa menm' ... / An ni gadé dèwo, moun' ka kouri / Pou travay,
papyé 
Bizwen dignité, solidarité 

Lalwa pa toujou séryé 
Lè i ka jijé maléré 
Davwa i pa vlé gadé 
Sa ki dignité, solidarité 
Ba yo lanmen, ba yo
mazout
Pou nou pa jen bout
Nou ni randévou
Gadé lantou'w
Pa rété doubout
Swaré-la kout
Nou angajé
Pas mizik sé lanmou ka fè tjè'w dousi
Fo kondisioné'w pou
Dengang det var forbudt at ses med mig
Kunne vi ikke bare lev' den fantasi?

Du, du var ligeglad, du så det bedste i mig
Du-du-du dukked' op på min gade
Hou		Dansé an lè menm karo la nou yé
Hou		Nou ka glisé
Hou		San menm présé
Hou		Moun' pé gadé, yo pé palé

Si, sé primyé fwa nou dansé, ja ni lontan
Pawla
Ou sé di yo péyé'w 		Pawsi
Déranjé zafè mwen 		Pawla
Ou pé wè avan mwen 		Pawsi
Sa zyé mwen ké gadé 		Pawla
Ou ka di avan mwen 		Pawsi 
Sa mwen pòkò
limyè, ka mandé grandi
Sé an didan nou, i ké pran chalè

Gadé, sé an ti bouji ka kléré
An toutwèl ki pòkò ni zwèl, van pé chayéy

Gadé, Sé an ti bouji ka
Cheçhé mannié
Padonné nou la nou yé a nou pa ka touché
Véyé pli lwen
Ki sa ka fet nou ka gadé, zié pa ka tjwé
Ta la tan-mwen
Nou té konpwann out é ni
wawyné
An lé en son de qualité
Gadé ki jan nou ka fe yo vibré
Lontan ke nou ka kraché difé

Le week-end lan ka coumance
Soldat jahman yo ka mandé
Dèpi ou rantré an vi An mwen 
Dèpi jou la kè'w gadé mwen 
Tout biten yenki chanjé 
Dépi ou ka santi'w byen
Sé sa ki enpòwtan pou mwen 
My baby,
sakadé
Sirène ka chanté mé fô pa ou gadé, yeah
Chak swa ni dé million ka pran nonm, yeah
Bondyé ka ba mwen lanmin

You cyan neva stop fight from you
la fè mwen sézi 

Dé zyé mwen té ka gadé lòt koté 
Tout zibyé rété chanté yo boukanné 
Dé pyé mwen té ka maché alopozé 
Lan men mwen té ka balé pou
bondyé 

Sé li té ka kontanté mwen 
Gadé tchè mwen ja près rété 
Bondyé fòk rann mwen'y 
Pran pityé di mwen 
Sé byen li té ka fè mwen soufè 
Mé tou sa sé
vié
Fo'w konpwann jan pou'w tjenbé
Bòdé apiyé
 
Pa pliyé, bòdé apiyé
Pa pliyé, fò déterminé...
Pa pliyé (x4)
 
Lè nou gadé jan moun-la déterminé
Nou pé

Discuss these gade Lyrics with the community:


We need you!

Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

Search for song lyrics by

Genres

Styles