Lyrics.com »

Search results for 'che-nan'

Yee yee! We've found 44 lyrics and 103 artists matching che-nan.

Year:


Filter by gender:

Lyrics:

, 
clô man touche , 
ch oui ah oui ! Ma foi en Dieu , ma foi, 
clô man eeeh , 
Tout comme le soleil de midi, 
Mon wê whé ché nan houn , 
Min dé man do
P nu per d scarp nov
Do t fascn nov nov
Fescim tott veloc
Servn i sald serv che chiov
Me de quenn fazz i canzon
U si che nan fazz chij chid cs
Nan m
chè (ou ou ou)
Gad jan’w fanm chè

Toujou bien abiye (li chè)
Fanm nan bien kanpe (li chè)
Li toujou sou bwase (li chè)
Toujou qp vwayaje
Gad jan’w fanm
lungkham val zei tawnah lo her liam mai suh aw
Dam chhung atan len dun
Khua rel hian han her chhuak se
Ngaih thu di han hlan nan che
Liam mai tur an ka phal
đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
Người còn nhớ mãi hay quên lời

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
Hàng cây mơ bóng
non ze no hu non ze ru no o
la no lato on za la laziyala ha ma se
nan za la te non tsei la
lu tala che nan tsa la zei e
tu ha no no tu ha hon tu ha i
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi buồn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tủi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Người lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dăng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đã che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gửi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đã che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gởi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dấu địa đàng
Đường lên đá che khuất nồng nàn
Người còn nhớ mãi hay quên lời

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
Hàng
dấu địa đàng
Đường lên đã che khuất nồng nàn
Người còn nhớ mãi hay quên lời

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
Hàng
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người xin đến cho gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gọi nỗi hờn
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn

Discuss these che-nan Lyrics with the community:

0 Comments

  We need you!

  Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

  Search for song lyrics by

  Genres »

  Styles »

  Browse Lyrics.com

  Our awesome collection of

  Promoted Songs

  »

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  T Rex was led by which singer?
  • A. David Johansen
  • B. Gary Glitter
  • C. Ian Hunter
  • D. Marc Bolan

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!