Lyrics.com »

Search results for 'PNE'

Yee yee! We've found 6 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching PNE.

zÆoÜliwy uÜmiech
Nast©pny szczeniak chce z powrotem do mamy
Nast©pne ludzkie zwierz©
Nast©pne ludzkie zwierz©
Nast©pne ludzkie zwierz©
Wi©c ktoÜ ci© oszukaÆ
meg havn
Ankomst ankomst åpne din favn

La dine sorger hvile i havet
Et sted mellom nord og sør

Vinden synger de evige toner
En sage å
var kveld og det blei dag og kveld igjen
Eg skreiv brev på brev men eg fekk aldri brev igjen
Et halvt år med skudd og åpne sår
Et halvt år.
Are you the pne who promised me a love forever true
Are you the one who said you'd stand beside me all life through
Are you the one who'll share my
Are you the pne who promised me a love forever true
Are you the one who said you'd stand beside me all life through
Are you the one who'll share my
fra vest
Jernklinga skrog
Strøik fram i fjorden
Fra åpne sår fekk blod
Fritt leide te sjø
Og kvast der vest for land
Fløit menn så var kåra