Lyrics.com »

Search results for 'by ser album tom jones'

Yee yee! We've found 1 lyric, 124 artists, and 100 albums matching by ser album tom jones.bekjente

do ser når lynet slår ner
Legg deg på kne, sjå mot himmelen og be

"From the album "Evig Pint",
released February 3rd, 2003.