Ope

Oriyomi Kehinde

0 fans

Oriyomi Kehinde


26:28
#1

 Struggling with Ope? Become a better singer in 30 days with these videos!

A-udzu bilahi mina shaitoni rojeem
Bismillahi rahamani roheem
Lain shakartum la azdanakum
Wa-lain kafartum inna adzabi la shadiid
B'orun ba nran o kilonse?
Ondupe ope londa
B'ojo ba nro o kilonse
Ondupe ope londa
B'eye nke loko kilonse?
Ondupe ope londa
B'afefe unfe kilonse?
Ondupe ope londa
B'osupa ba yo kilonse
Ondupe ope londa
Irawo ntan kilonseee
Ondupe ope londa
Ondupe ope londa
Ondupe ope londa
Won ndupe ope nonda o, ondupe ope londaa
Interlude
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise orin
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise akorin
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
Warahmatullahi wabarakaatuhu
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
Warahmatullahi wabarakaatuhu
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
Wa aleika salam ni ke dapada funmi o
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
Wa aleika salam ni ke dapada funmi o
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
Emi wa jise t'allahu ranmi
Fun gbogbo mùtūmūwa
Mode f'allahu toje nrisemi je dele o
As-salamu aleikum oba lo ranmi nise
Jare ewa g'esin ninu mio
Allah ti bamiseeee
Gbamu gbamu jigi jigi o
Eru lo shopeee
Ani ewa g'esin ninu mi o
Allah to bamiseee
Gbamu gbamu jigi jigi o
Eru lo shopeee
Ewo, oro olohun ododo ni o
Wallahi, oro olohun ododo ni
Oro olohun ododo nio
Oro olohun ododo ni
T'awon annabi kosi iro nbe
Ise t'olohun ma niwon nje o
Oro olohun ododo ni
Wallahi o
Oro olohun ododo nio
Oro olohun ododo ni
T'awon annabi kosi iro nbe
Ise t'olohun ma niwon nje o
Oro olohun ododo ni
Olohun masewa l'adorun motito o
Ilahi masewa l'adorun motito o
Tonba nfi waasi se'kilo fun
Nt'olohun o so pa o gbodo se
Ani ta lo d'orun bo na o kowa wi
Eyi ma loro adorun motito o
Aliquriani t'olohun sokale o
Iyen fun annabi muhamma ojise
To nroyin awon annabi totilo
Kotodi p'abi muhammadu saye o
To nki aye nilo pe ka wuwa're
Peni toko t'olohun yio jiya ese
Eni base t'olohun yio jere dandan ni
Ore, ma s'agidi sinlohun ko wuwa're
Tori, oro olohun ododo ni
Oro olohun ododo nio
Oro olohun ododo ni
T'awon annabi kosi iro nbe
Ise t'olohun ma niwon nje o
Oro olohun ododo ni
Alijanna f'awon eyan're o
Tonse t'olohun ton tun wuwa ire
Ton sinlohun pelu igbagbo won
Muhammadu lojere won
Awon eleti ikun adorun motito o
Ton o se t'olohun debi iwa ire
Sebi shaitoni lojere won
Esu o nile meji ju jahanama lo o
P'olohun o semi l'adorun motito modupe mogba p'oro olohun ododo ni
Oro olohun ododo nio
Oro olohun ododo ni
T'awon annabi kosi iro nbe
Ise t'olohun ma niwon nje o
Oro olohun ododo ni
Sàare annabi nbe ni saudi
F'awon tio ba tii daloju
Oku firihaona ò jera rara
F'awon toba fe ya alagidi
Omi zen-zem nbe ni makah
F'awon tio ba nigbagbo to pe wipe
Oro olohun ododo ni, wallahi
Oro olohun ododo nio
Oro olohun ododo ni
T'awon annabi kosi iro nbe
Ise t'olohun ma niwon nje o
Oro olohun ododo ni
Hajaraaa o
Hajara oo, hajara
Gele tobi ismaila malo loungbe ngbe omo lomo banke
Hajara, hajara oo, hajara
Gele tobi ismaila malo fe wemo l'omo lomo banke
Iya sarelo pada wa leemeje
Sungbon sibesibe ko romi muwa
Lofa sababi safah, mariwah
Eyi tansa ni makkah lododun
Ese t'omo nmi pelekun tonsun
Ese t'omo nmi pelekun tonsun
O nfese yen gbale l'omi ba sheyo
Omi tonyo malo f'omo mu
Iyen lo fa sababi omi zem-zem
Eyi ta nmu ni makkah lododun
Ase olohun o letan lailai
Ase olohun o letan lailai
F'awon tio ba tii daloju wipe
Oro olohun ododo ni oo o
Oro olohun ododo nio
Oro olohun ododo ni
T'awon annabi kosi iro nbe
Ise t'olohun ma niwon nje o
Oro olohun ododo ni
Oro mare o, awa muminina o
Oro mare o, awa muminatu o
Ka mura ka mura ka wuwa rere o
Ka mura ka mura kasesin dada
Oro mare o, awa muminina o
Oro mare o, awa muminatu o
Ka mura ka mura ka wuwa rere
Ka mura ka mura kasesin dada
Eyin obi wa, e je a ranmo ni kewu
Ton o ba felo
Ebami jawon legba
Tori ise eni, nio ditan lola
K'awon omo tabi, konle sadua funwa
Eko kewu
Ni sheu adama
Tonfi d'eni nla
Pelu sheu kamaldeen al-mufty
Afi ka k'omo lesin ka ranmo ni kewu
Kamura, kamura ka wuwa rere
Kamura ka mura ka sesin dada
Oro mare o, awa muminina o
Oro mare o, awa muminatu o
Ka mura ka mura ka wuwa rere
Ka mura ka mura kasesin dada
Torigbati mowa lomode ton ranmi nile kewu
Igbati mowa lomode ton ranmi nile kewu
Mo taku jale nio
Moni mio lo
Won a walo p'awon alfa wa
Konwa mumi lagidi
Ewo mo nfagidi lo saoki aliquriani o
Iwonba timoke
Tiwa di nkan loni o
Laiye baba hawau motinlo sile kewu
Laye baba hawau
L'oyesile l'alaba o
Awon nkowa nikewu
Alefi, ba, ta, sa
Jimu, ankarimu
Ameruwa, daali
Zali, ra, sinra
Sin, shinmeruwa
Sodi, lodi, tamisonu, samisonu
Ahinbakoofin
Aganbakoofin
Fa, kafuaraa
Kamulansa, lamiara
Miara, nuara
Wo, habuba
Lam-aleefi, anihansa
Yiara, wassalam
Won a tun ni ka ki egba
Tonba fe nawa l'egba, won a ni kasope lakio
Akidoopa, Akomo logbon
Olohun omode
Won a wa jawa lore
Fai fai lori wa
Kamura kamura ka wuwa rere o
Kamura kamura kesesin dada
Oro mare o, awa muminina o
Oro mare o, awa muminatu o
Ka mura ka mura ka wuwa rere
Ka mura ka mura kasesin dada
Motin nkorin tipe lataye fuji, kilu to yipada o
Emi tinkorin tipe lataye fuji, kilu to yipada o
Ki kadara olohun towase
Mo d'olorin musulumi o
Tori ni 2007 ni mo s'awo akoko
2008 motunse bamise
Igba todi 2009 mo s'awo alakopo o
Emi pelu ayeloyun baba iyawo
Ni 2010 motun s'oba lailai
Emi pelu adeola akorin christiani
Ni 2011 mose kokoro ayo o
Emi pelu alhaji saheed osupa
Ati ere assalatu omo alayande
Timofi korin kulukuluse ooo
Mo korin kulukuluse o
Ojo ti baluwe se o
Mo lemi eyan
Koni towo emi bo
Ebaje a dawo, pipa arawa duro
Ewo, mowa ngbo awuyewuye
Tonlo nigboro
Emi ngbo awuyewuye o
Tonlo nigboro
Won ni soriyomi lo lorin yen
Ab'orin enikan ni?
Won nbimi semi ni mo lorin yen
Ab'orin enikan ni?
Egbo, tenikankan baso
Poun loun lorin o
Ife ton ni sorin yen soun loje konma so
Abi ife ton ni semi gangan
Soun loje konma ko
Ore, toba dabi iro ooo
Toba dabi iro, lora kokoro ayo
Emi mo korin kulukuluse o
Emi mo lorin kulukuluse o
Ojo ti baluwe se o
Mo lemi eyan
Koni towo emi bo
Ebaje a dawo, pipa arawa duro
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare, Allah
Mafiyen kanmi lailai
O funmilayo o
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare
Mafiyen kanmi lailai
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare, allah
Mafiyen kanmi lailai
O funmilayooo
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare
Mafiyen kanmi lailai
Koromi tori ndun madi kikan
Koromi tori ndun madi kikan
Ona totila maje kodi
Ilekun ayomi tishi obare
Allah, maje kotimo lailai
Osore funmi o
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare
Mafiyen kanmi lailai
Ooo ooooooo
Otin gbalaanu dide simi
Ise to ranwon wonti njise
Wa salekun ayomi obare
Yah robbi maje ko dibanuje lailai lailai
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare
Mafiyen kanmi lailai
Allah
Ebun to funmi o funmi lasan
Oun lemi naa sewa ndupe
Wasemi lolokiki obare, allah
Kotunma tan lo titi lai komase duro lai
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare
Mafiyen kanmi lailai
Tori nigbati kosi motoro
Mio kanju atile gbore o
Oti nkemi niseyin obare
Majekobaje titi lai, amin o
Oti funmilayo moti gbare
Oun nikan naa lole sore o
Aini ni ayo mo obare
Mafiyen kanmi lailai
Allahu joo mapada leyin mio
Toripe toba pada ota o yomi
Maje njebi Allah pe mowa saye
Allahu joo mapada leyin mio
Toripe toba pada ota o yomi
Maje njebi Allah pe mowa saye
Haa, masinmi dona tunpada leyin mi o
Mase dami d'awon bukata mio e
Masefi adanwo kimi nilo ese o
Gba aforijin timona sodo e Allah
Maje njebi allah pemo wa saye
Allahu joo mapada leyin mio
Toripe toba pada ota o yomi
Maje njebi Allah pe mowa saye
Igbese timo bale gbe tioda
Tomisona sona tooto ateyi toba ye
Ihidina siratal musatqima
Mio ma gbekele enikan totun ju iwo
Maje kota o le yomi o Allah
Maje njebi allaaaaah
Maje njebi allah pemo wa saye
Allahu joo mapada leyin mio
Toripe toba pada ota o yomi
Maje njebi allah pe mowa saye
Allahu joo mapada leyin mio
Toripe toba pada ota o yomi
Maje njebi allah pe mowa saye
Mus

 The easy, fast & fun way to learn how to sing: 30DaySinger.com

Written by: Oriyomi Sanni

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Discuss the Ope Lyrics with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Ope Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2024. Web. 19 Apr. 2024. <https://www.lyrics.com/lyric-lf/8813220/Oriyomi+Kehinde/Ope>.

  Missing lyrics by Oriyomi Kehinde?

  Know any other songs by Oriyomi Kehinde? Don't keep it to yourself!

  Browse Lyrics.com

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  In which song does Jon Pardi describe a time when he misses his girl through a metaphor about the weather?
  A Heartache Medication
  B Rainy Night Song
  C The Thunder Rolls
  D Burning Man

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Oriyomi Kehinde tracks

  On Radio Right Now

  Loading...

  Powered by OnRad.io


  Think you know music? Test your MusicIQ here!