Oman (feat. Obibini & Ras Kuuku)

Nafa City


4:53
66 

 Become A Better Singer In Only 30 Days, With Easy Video Lessons!

Efie ne fie me nua, ye he he he he
Long live Ghanaman, music Godfather oo
Long live Abibiman, give me one time

Se wo ko wo nkotodwe anim bo mpaye
Se okomfour mpo wo yi apaye'a
Oman yi de'e yebetoo ye'o
Ghanaman yi de'e yebetoo ye'o

Hwe me firi Ghana
Me man panin'a odi kan no ye fre no Dr. Nkrumah
Dea me nim ne se na onim adeye na oye omama
Asem baako pe bi na me te ye'a eye me nwanwa
Hear, ono ne gye fahodie
Yen ara y'asaase nie eye abour den den ma yen
Mogya na nananom hwiegu nya de to ho ma yen
Aduru me ne wo so se ye beye bi atoa so'o
Tie, Ghana die ebeye yie'a me ne wo'a

Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo
Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo

Enti w'abusa wo ho se engyanka yi omo adidi anaa
Anaa mpo se se sei mmre yi obi'a na ewo ena ne agya anaa
Enti yenfa sika yi nto nsa nfa ngu fom, na mmofra yi nna kom
Na yen nto dwomo nkamfo yen ho se ye kae nananom
Daabi, na enso wo gye di, ebi de wonsa mienu na edidi
Ghana cedi, obia pe bi enti n'ato yen ne greedy
Abere'a agyanka bi te baabi'a na anka okoo sukuu yi bi'a
Ebi'a nka obi nnim ne di bia, won ni awereho na w'asu ohia
Dwene ho sima baako, yen twetwe y'aso se endanko
Tie Ken Danso wo ko parliament a ko na ko announce se
Mo ntutu mirika mo nkoto m'apaawa ma enfa agyanka nkoye abaawa
Na se master biibi ha wo'a ma enfa nkohye bonsam tawa
Anye saa na koti pa wo'a hwe na wo'ankotwa aban kawa
Weyi ne me nyansasem se enye ebe'a na eye kasakoa
Oman yi ye hia odo ne faahodie
Nso mo ntie Ghanaman dwom pa na enie

Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo
Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo

Obibini nie, live on a set
Gh listen aa

Medo Ghana fiti soro besi fom
Fiti Tamele to Obuasi to Ga Maami me si so obia wo ne freedom
Obibini me ne Nafa ene y'akyi dom
Se ye wo bi ye ma Ghana ye di aban akyi'a ye be take too long
Se me hwe nkwadaa gu streets yeni school yeni fees
Enso politician ayi akese'e agu ne afumu ne ne cheeks
Na ma gimmick ya me pese me de vim fre won thieves
But nah, I rather come in peace
Ne'a ehia ne se ye be ye y'afamu dea ompe nkoso'o bia on'gyae n'asem
Ma wani ngye se wofiri Ghanaman mu me nka se enyusu pharmaderm
Enso wo hwe na se esesa wo skin color
Na wo benya na enso oben nso de'a wo'a w'asem
Eye simple thing ma simple citizens
Do wo nua se wo ho keke make we shorn the silly things
Charity begins at home eno na ewo mu from tete since
Yen nyere yen ho tatwee se tete jeans

Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo
Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo

Nafa kyere omo wae

Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Abibifour eni agoro hwe yani abie'o
Yen ma politics ntete yen ntem y'ani ate'o
Na se bomb no to poshi'a hwe ye nni obia'o
See me, Yen nye biribi mma nkyiri ma
Ma kyere mo dada Kojo Kurankye me ye ohene ba
Yen mere yen mogya ani ye nye se Kwame Nkrumah
Nye saa ye de otan ba mu'a hwe ede asem beba
Go so then, we need peace no ratata, puom
Solve the beef with your brother da da, se me
Never kill each other da da
Judgement day face Jah Jah Jah Jah
Fi the ghetto youth, remember this, see me
Love Jah, work hard and make money
Aloud we tell the ghetto youth make pawn solid
Ras Kuuku, Nafa a we seh bea message eii

Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo
Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo
Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo
Oman yi ye me ne wo dea'o
Ghanaman yi ye me ne wo dea'o
Wonsomu na obia enye bi'oo

Mi people, our message is about love
Nafa City, Puom tin, Live on a set
Ei this one huh fi the mama and papa, ghetto youth
Ei one love we seh, a no violence thing you nuh ei

 Watch: New Singing Lesson Videos Can Make Anyone A Great Singer

Written by: David Boafo, Kojo Kurankye, Nti Frimpong

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Discuss the Oman (feat. Obibini & Ras Kuuku) Lyrics with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Oman (feat. Obibini & Ras Kuuku) Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2022. Web. 1 Jul 2022. <https://www.lyrics.com/lyric-lf/6552468/Nafa+City/Oman+%28feat.+Obibini+%26+Ras+Kuuku%29>.

  Missing lyrics by Nafa City?

  Know any other songs by Nafa City? Don't keep it to yourself!

  Watch the song video

  Oman (feat. Obibini & Ras Kuuku)

  3,503
  140     3

  Browse Lyrics.com

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  "Oh, the misery -- everybody wants to be my _______"
  • A. enemy
  • B. melody
  • C. destiny
  • D. fantasy

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Nafa City tracks

  On Radio Right Now

  Loading...

  Powered by OnRad.io


  Think you know music? Test your MusicIQ here!