Hey Girl (feat. Teurane)

Elijah L

0 fans

Elijah L


2:54

 Watch: New Singing Lesson Videos Can Make Anyone A Great Singer

Seyoo oh oh
Oh nanana hey

Hey girl, what you doing ngkai? 
Tao nna tei ngai ao n kaotinakoi bwaai ake a katinebuai
Hey girl leave dem good guys
Ao nna tei ngai, nna oneka aram nakon au sweet mamacita
Bwa mwanangam Nee bon ngaia ae e kairiira neiko nanou
Ao I kan kinika ueena ao n anganna ma nanou
Kakabaeraoiko ao ko rauakinaki irou
Tao nna anaa ueena te rooti ao ni kanimmwa n ana maing

E bwakaria nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kakatika nanou (Oh nanana hey)
E kan tomaia nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kaanenea nanou oh (Oh nanana hey)
Oh nana, oh nana, oh nanana hey
Oh nana, oh nana, oh nanana hey

Hey girl, what you doin' tonight?
Ko uara ngkana ti boianako n kaukiang imataniwiin te aba?
E tauraoi ngkai te moonlight
Kateboi rangara n te ran ae e karokonano, neiko tina toma ao tina bae
Bwa na tuangko e ririkanaiko ngkai nanou aio
Tangin bwanaam e kakaiia ao ni katataa buroou
Tamaroan rabwatam, koa bwakaraki irou
Ao n nang anaa ueem ae te rooti ao ni katekea iaon am maing

E bwakaria nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kakatika nanou (Oh nanana hey)
E kan tomaia nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kaanenea nanou oh (Oh nanana hey)
Oh nana, oh nana, oh nanana hey
Oh nana, oh nana, oh nanana hey

Karinai, tangirai Nee inanom
Kanimwai bwa raom n taainako
Kona noora aron tangiram bwa ena bwaro Nee mwaonou ibukim
Ao ngkana e kee Nee bwanaau
Kaotan wetean aram
Taben au iango bon tii ngkoe Nee momin nanou

I kan kaoka rangan te tai nakon te tai are e kauaoki iai matau nakoim
E kauaoki Nee matau iaom

E bwakaria nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kakatika nanou (Oh nanana hey)
E kan tomaia nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kaanenea nanou oh (Oh nanana hey)
E bwakaria nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kakatika nanou (Oh nanana hey)
E kan tomaia nanou (Oh nanana hey)
Bwa e kaanenea nanou oh (Oh nanana hey)
Oh nana, oh nana, oh nanana hey
Oh nana, oh nana, oh nanana hey
Oh nana, oh nana, oh nanana hey
Oh nana, oh nana, oh nanana hey

Oh nana, oh nana, oh nanana hey
Oh nana, oh nana, oh nanana hey

 The easy, fast & fun way to learn how to sing: 30DaySinger.com

Written by: Eria Lambourne, Rony Elliot

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Discuss the Hey Girl (feat. Teurane) Lyrics with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Hey Girl (feat. Teurane) Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2024. Web. 24 May 2024. <https://www.lyrics.com/lyric-lf/4464539/Elijah+L/Hey+Girl+%28feat.+Teurane%29>.

  Missing lyrics by Elijah L?

  Know any other songs by Elijah L? Don't keep it to yourself!

  Watch the song video

  Hey Girl (feat. Teurane)

  4,355
  69     2

  Browse Lyrics.com

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  In "Rumour Has It", how old Adele says is the woman the guy left her for?
  A Half his age
  B 21
  C Only seventeen
  D 25

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Elijah L tracks

  On Radio Right Now

  Loading...

  Powered by OnRad.io


  Think you know music? Test your MusicIQ here!