Mere Wali Sardarni

Jugraj Sandhu, Ruhi Sethi


4:16

 Become A Better Singer In Only 30 Days, With Easy Video Lessons!

ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲਥਨ ਤੋ ਰਿਹਦੀ ਡਰਦੀ
ਮਾਨ ਬ੍ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀ
ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲਥਨ ਤੋ ਰਿਹਦੀ ਡਰਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਬ੍ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀ
ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਐਸਾ ਜੁੱਡਿਆ
ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਐਸਾ ਜੁੱਡਿਆ
ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆਈ ਓਂਦੀ ਆ ਬਹਾਰ ਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦੇ
ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ
ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੁੰਨ hope ਜੱਟ ਦੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਣੀ

L.V ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੇ
ਕਡ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਪਾ ਲਾਂ ਵੇ
ਸੰਧੂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚਲਦੇ
ਬੁੱਲਿਆ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਵੇ
L.V ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੇ
ਕਡ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਪਾ ਲਾਂ ਵੇ
ਸੰਧੂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚਲਦੇ
ਬੁੱਲਿਆ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਵੇ
ਓ ਮੇਰੀ ਪਗ ਵਾਲਾ ਰੋਹਬ ਓਹਦੋ ਹੋਰ ਵਧਦਾ
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੌਂਦੀ ਚੁੜੇ ਆਲਾ ਹਾਰ ਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦੇ
ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ
ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੁੰਨ hope ਜੱਟ ਦੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਣੀ

ਓ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਜੀਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਮੋਡ ਕੇ
ਖਵੌਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆ ਓ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ
ਜੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ
ਮੁਕੌਂਦੀ ਓਹੋ ਗੱਲ ਅੱਗੋ ਹੱਥ ਜਹੇ ਜੋਡ਼ ਕੇ
ਓ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਜੀਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਮੋਡ ਕੇ
ਖਵੌਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆ ਓ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ
ਜੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ
ਮੁਕੌਂਦੀ ਓਹੋ ਗੱਲ ਅੱਗੋ ਹੱਥ ਜਹੇ ਜੋਡ਼ ਕੇ
ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਆਏ grab ਜੱਟ ਨੇ
ਨੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਣੇਦਾਰਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦੇ
ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ
ਓ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੁੰਨ hope ਜੱਟ ਦੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਣੀ

ਹਹਹਹਹਹਹਹਹਹਹਹਾ ਹਾ ਹਾ
ਹਹਹਹਹਹਹਹਹਹਹਹਾ ਹਾ ਹਾ
ਸੁਣ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਆਵੇ ਨਾ
ਏਹੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਨ ਕਿਹਨੀ ਆਂ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ

ਹੋ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕ੍ਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਕੇ ਮੈਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਨੀ ਤੂ ਜੱਗ ਉੱਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ

ਸੁਣ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਆਵੇ ਨਾ
ਏਹੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਨ ਕਿਹਨੀ ਆਂ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ

ਹੋ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕ੍ਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਕੇ ਮੈਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਨੀ ਤੂ ਜੱਗ ਉੱਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ

ਵੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੱਟੀ dope ਕਰਤੀ
ਸੰਧੂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਰਨੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦੇ
ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ
ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੁੰਨ Hope ਜੱਟ ਦੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਣੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਣੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਣੀ

 The easy, fast & fun way to learn how to sing: 30DaySinger.com

Written by: DR SHREE, URS GURI

Lyrics © Royalty Network

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Discuss the Mere Wali Sardarni Lyrics with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add these lyrics to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Mere Wali Sardarni Lyrics." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2022. Web. 24 May 2022. <https://www.lyrics.com/lyric-lf/2546388/Jugraj+Sandhu/Mere+Wali+Sardarni>.

  Missing lyrics by Jugraj Sandhu?

  Know any other songs by Jugraj Sandhu? Don't keep it to yourself!

  Watch the song video

  Mere Wali Sardarni

  71.6M
  874.3K     29,864

  Browse Lyrics.com

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  "Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old."
  • A. Michael Learns to Rock
  • B. Mariah Carey
  • C. Backstreet Boys
  • D. Michael Jackson

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!

  Jugraj Sandhu tracks

  On Radio Right Now

  Loading...

  Powered by OnRad.io


  Think you know music? Test your MusicIQ here!