Lyrics.com »

6,621 Vietnamese lyrics found:

This page contains song lyrics written in Vietnamese, showcasing the beauty and expression of the language through the medium of music. The lyrics serve as a window into the culture and emotions of the people who speak Vietnamese, offering a unique and captivating experience for readers and listeners alike. Whether the songs are folk ballads, pop anthems, or something in between, they offer a rich and diverse representation of the language and its creative potential. With each word and line, the lyrics invite readers and listeners on a journey, evoking emotions, telling stories, and inspiring the imagination. This page is a must-visit for anyone interested in Vietnamese culture, its music, and the impact it has on the world.

TitlePreview
Chicago [Abridged]
by ABC
Chicago, Chicago Chicago, Chicago Chicago Chicago, Chicago Chicago, Chicago Woo hoo, who hoo, w… 63 Views
Chicago [Abridged]
by ABC
Chicago, Chicago Chicago, Chicago Chicago Chicago, Chicago Chicago, Chicago Woo hoo, who hoo, w… 61 Views
Chicago
by ABC
Chicago, Chicago Chicago, Chicago Chicago Chicago, Chicago Chicago, Chicago Woo hoo, who hoo, w… 496 Views
10 Ngàn Năm
by PC
Sao không là ta của những lúc thường ngày? Sao hôm nay anh buồn vầy? Vì, có những nỗi niềm lặng thầ… 5,320 Views
Stupid [*]N 37 Views
Stupid [*]N 96 Views
Lying to myself (feat. sy)
by DAB
Lại một lần nữa anh bước xuống đường vào hai giờ đêm Anh đã từ bỏ mọi thứ ở phía trước anh chỉ ở đâ… 8,964 Views
Ba BaN/A 60 Views
Ti KiN/A 115 Views
Di DoN/A 97 Views
Gong
from Takk
N/A 303 Views
ABC (Freeform) [*]
from Touch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W … 52 Views
Chicago [Abridged]
by ABC
Chicago, Chicago Chicago, Chicago Chicago Chicago, Chicago Chicago, Chicago Woo hoo, who hoo, w… 40 Views
ABC [Freeform][*]
from Boxed
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W … 47 Views
Chicago [Abridged]
by ABC
Chicago, Chicago Chicago, Chicago Chicago Chicago, Chicago Chicago, Chicago Woo hoo, who hoo, w… 0 Views
Back (Interlude)I'm giving you back 75 Views
Mot Coi Di VeBao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật … 2,900 Views
Nhìn Những Mùa Thu ĐiNhìn những mùa thu đi Em nghe sầu lên trong nắng Và lá rụng ngoài song Nghe tên mình vào quên lãng … 1 View
Này Em Có NhớChúa đã bỏ loài người Phật đã bỏ loài người Này em xin cứ phụ người Này em xin cứ phụ tôi Đời sống… 0 Views
Mot Coi di VeBao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật ng… 80 Views
Nhìn Những Mùa Thu ĐiNhìn những mùa thu đi Em nghe sầu lên trong nắng Và lá rụng ngoài song Nghe tên mình vào quên lãng … 11 Views
Này Em Có NhớChúa đã bỏ loài người Phật đã bỏ loài người Này em xin cứ phụ người Này em xin cứ phụ tôi Đời sống… 0 Views
Thành Phố BuồnThành phố nào nhớ không em Nơi chúng mình tìm phút êm đềm Thành phố nào vừa đi đã mỏi Đường quanh c… 0 Views
Gong
from Takk...
N/A 62 Views

Share your thoughts on Vietnamese songs with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add this page to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Vietnamese Songs." Lyrics.com. STANDS4 LLC, 2023. Web. 6 Jun 2023. <https://www.lyrics.com/language/VI>.

  Browse Lyrics.com

  Our awesome collection of

  Promoted Songs

  »

  Quiz

  Are you a music master?

  »
  Who's the American singer behind the 1978 disco hit "I Will Survive"?
  • A. Donna Summer
  • B. Gloria Gaynor
  • C. Amii Stewart
  • D. Gwen McCrae

  Free, no signup required:

  Add to Chrome

  Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

  Free, no signup required:

  Add to Firefox

  Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!