close

 
Yoeko Kurahashi

Yoeko Kurahashi LyricsOmou Tsubo
Tadaima
Tadaima
Omou Tsubo
Omou Tsubo
Omou Tsubo
Tadaima
Omou Tsubo
Omou Tsubo
Omou Tsubo
Tadaima
Tadaima
Tadaima
Tadaima
Tadaima
Tadaima
Tadaima
Tadaima