close

 
ramon

Follow
Comments
 

joy
nice...pic..pero mas niCe kung you face...pic ..naa sa profiLe..
Like · Mar 24, 2011 at 12:09pm
joy
,..para kasing nak nude ako...eh!!! kaya i change...22..na ako..noT so bz.in cahaTing.. noH.. mahina kasi young enTernet signaL diTo..
Like · Mar 24, 2011 at 12:08pm
joy
Dinagat ..surigao parT..
Like · Mar 24, 2011 at 11:11am
Friends
View allramon


cebu

Sorry, there are no songs added yet into the playlist.