close

 
Sonu Nigam

Sonu Nigam LyricsClassically Mild
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Aarzoo
Sanyasi Mera Naam
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Sanyasi Mera Naam
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Classically Mild
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Classically Mild
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Hum to Mohabbat Karega
Hum to Mohabbat Karega
Pehli Mulakaat
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Classically Mild
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Aur Pyar Ho Gaya
Ek Din Kahin [Remix]
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Sanyasi Mera Naam
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Aur Pyar Ho Gaya
Hum Se Rahoge [Remix]
Hum to Mohabbat Karega
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Aur Pyar Ho Gaya
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Aur Pyar Ho Gaya
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Classically Mild
Hum to Mohabbat Karega
Let's Go for Glory
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Bhakti Sareeta
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Bhakti Sareeta
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Aur Pyar Ho Gaya
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Bhakti Sareeta
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Bhakti Sareeta
Aur Pyar Ho Gaya
Classically Mild
Classically Mild
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Hum to Mohabbat Karega
Classically Mild
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Hum to Mohabbat Karega
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
This Is It
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Aur Pyar Ho Gaya
Too
Pehli Mulakaat
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pyaar Kiya Nahin Jaata
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Kal Aaj Aur Kal Rafi
Pehli Mulakaat
Hum to Mohabbat Karega
Pehli Mulakaat
Aur Pyar Ho Gaya