close

 
Rocksteddy

Rocksteddy LyricsAyos Lang Ako
Ayos Lang Ako
Tsubtsatagilidakeyn
Patipatotpanabla
Ayos Lang Ako
Patipatotpanabla
Ayos Lang Ako
Tsubtsatagilidakeyn
Tsubtsatagilidakeyn
Patipatotpanabla
Tsubtsatagilidakeyn
Tsubtsatagilidakeyn
Ayos Lang Ako
Ayos Lang Ako
Patipatotpanabla
Patipatotpanabla
Patipatotpanabla
Patipatotpanabla
Tsubtsatagilidakeyn
Ayos Lang Ako
Ayos Lang Ako
Ayos Lang Ako
Patipatotpanabla
Tsubtsatagilidakeyn
Patipatotpanabla
Patipatotpanabla
Tsubtsatagilidakeyn
Ayos Lang Ako
Tsubtsatagilidakeyn