close

 
basshunter

Patrik and The Small Guy [Throw Your Hands Up [Basshunter Remix]
by BasshunterIn Swedish:

(What a group of kids we sent out into the world...)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (x4)
Vifta med händerna!

En gång till så har vi flowet i händerna
Mister P och Lillen känner alla bartenderna
Alla tjejerna shejkar gutten ikväll
Beställer en öl till min vän och en till mig själv
Jag är för snäll så jag bjuder hela klubben
Shit vad snålt, jag bjuder på rubbet
Jag är snubben som har noll koll på priset
Gör att kvällen blir sån att trosorna lyser
Som fan att jag skriker, VIP-kort och VIP-rum
(Kan jag hänga med dig?) Fuck you, glöm!
Köerna är långa, men hey, vi glider förbi
Alla kollar snett, men hey, det är bara vi
Hoppa upp, hoppa ner. Lever livet på en krog
Hoppa ner, hoppa upp. Lever livet vissa dog.
Om ni smålog, kan ni vänta till vi träder fram
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan
Så, yeah...

Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (x3)
(Så, så, så, så!)

Chorus:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

(BassHunter! Yeah!)

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Chorus:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

(Åh, åh, åh)

Ge mig en flaska sprit och fyra, fem RedBull
Jag dricker fett snabbt, och ikväll blir jag full
Faller omkull så hela världen, ja det snurrar och svänger
Vi glider fett fort innan krogen den stänger
För hem till sängen vill vi ta alla tjejer
Men dom spelar ju så svåra för dom vet jag är player
Jag bjuder gjejer som Moett och Champagne
Men det spelar ingen roll för när jag vaknar är jag pank.
Så Lillen fixar taxi, för jag pallar inte gå
Men sanningen är den är att jag är för full för att stå
Klockan är två, så efterfesten ska vi fixa
Ge oss våra gussar, lite sprit och sen dricka
Det spelar ingen roll vilken sprit som vi väljer
Bara gör som alla brudar, bara suger och sväljer
Dansa, hoppa eller bara snacka skit
Men inte retas hit och dit, för vi är festens elit.

(Så, så, så, så!)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (x4)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (breakdown)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan!
(Så, så, så, så!)

Chorus:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

(BassHunter! Yeah!)

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

(Åh, åh, åh)


Or in English:

(What a group of kids we time-out Into the world ...)
Patrick and the Small Guy do what no one else can (x4)
Throw your hands up!

Again, we got the flow in our hands
Mister P and the Small Guy know all the bartenders
All the girls feel good tonight
Order a beer for my friend and one for me
I'm too nice so I invite the entire club
Shit how cheap of me, I treat them to the works
I'm the guy that do not know the prices
Make the evening so nice that the panties shine
As a fan I'll scream, VIP passes and VIP rooms
(Can I come with you?) Fuck you, forget it!
The queues are long, but hey, we glide past
All checks wrong, but hey, it's just us
Jump up, jump down. Living life in a pub
Jump down, jump up. Live life some die.
If you smiled, you can wait until we come up
Patrick and the Small Guy do what no one else can
So, yeah ...

Patrick and the Small Guy do what no one else can (x3)
(So, so, so, so!)

Chorus:
Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(BassHunter! Yeah!)

Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Chorus:
Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(Oh, oh, oh)

Give me a bottle of liquor and four, five RedBull
I drink quickly, and tonight I'll be drunk
I fall over so the whole world, yes it spins and tilts
We leave real fast before the pub closes
'Cause we want to take the girls home to bed
But they play so tough 'cause they know I'm a player
I'm buying stuff like Moett and Champagne
But it does not matter because when I wake up, I'm broke.
So the Small Guy gets a cab, 'cause I'm too tired to walk
But the truth is I'm too drunk to stand up
It's two-o-clock, and we're fixing the after-party
Give us our babes, some liquor and soda
It's doesn't matter which brand we choose
Just do like the girls, suck and swallow
Dance, jump and just talk shit
But don't tease us, because we are the party's elite

(So, so, so, so!)
Patrick and the Small Guy do what no one else can (x4)
Patrick and the Small Guy do what no one else can (break down)
Patrick and the Small Guy do what no one else can!
(So, so, so, so!)

Chorus:
Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(BassHunter! Yeah!)

Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake your ass and wave your hands.
For girls in the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(Oh, oh, oh)
---
Lyrics submitted by Reuben.