close

 
Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis LyricsLitany 2
Symphony #3, Liturgy #2
Theodorakis Sings Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Phaedra/O.S.T.
Songs for the Theatre and the Cinema
Mikis Theodorakis on the Screen
Laiki Orchestra
Rhapsody
Canto General [RCA]
Aemata
Mikis Theodorakis on the Screen
Zorba the Greek/O.S.T.
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
State of Siege/O.S.T.
Canto General [RCA]
State of Siege/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Songs for the Theatre and the Cinema
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Theodorakis Sings Theodorakis
Symphony #3, Liturgy #2
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Olympia
Bouzoukis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Athina Tou 60 Tragouda
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Sirtakis
Greatest Hits
Happy Birthday, Mikis!
Portrait of Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Olympia
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Litany 2
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
100%
Greek
Laiki Orchestra
Mikis Theodorakis on the Screen
Sings His Songs
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Sirtakis
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Best of Mikis Theodorakis [Delta]
Olympia Chor
Sings His Songs
Poetica
Mikis Theodorakis on the Screen
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Milva
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis on the Screen
Theodorakis Sings Theodorakis
Greek
Laiki Orchestra
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Best of Mikis Theodorakis [Koch]
Zorba the Greek/O.S.T.
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Poetica
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Songs for Struggle/Arcadia IV
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greek Composers: Mikis Theodorakis
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greek
Litany 2
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
Litany
Symphony #3, Liturgy #2
40 Tragoudia Gia Paidakia
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek
Best of Mikis Theodorakis [Delta]
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Songs for Struggle/Arcadia IV
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Portrait of Mikis Theodorakis
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Gold
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Together!
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
40 Tragoudia Gia Paidakia
Iphigenia [Original Soundtrack]
40 Tragoudia Gia Paidakia
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Antigone
Antigone
Antigone
Antigone
Antigone
40 Tragoudia Gia Paidakia
Olympia Chor
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Olympia
O Zorbas: A Man & His Music Gold
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Sings His Songs
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Olympia
Olympia Chor
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Aemata
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Together!
Ta Lyrika
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Laiki Orchestra
Aemata
Greek
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Greatest Hits
Sirtakis
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Zorba the Greek/O.S.T.
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek
Laiki Orchestra
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Olympia Chor
Songs for Struggle/Arcadia IV
Zorba the Greek/O.S.T.
Happy Birthday, Mikis!
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Mikis Theodorakis: First Songs
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Zorba the Greek/O.S.T.
Songs for Struggle/Arcadia IV
Symphony #3, Liturgy #2
Theodorakis Sings Theodorakis