close

 
Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis LyricsLitany 2
Symphony #3, Liturgy #2
Theodorakis Sings Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Phaedra/O.S.T.
Songs for the Theatre and the Cinema
Mikis Theodorakis on the Screen
Laiki Orchestra
Rhapsody
Canto General [RCA]
Aemata
Mikis Theodorakis on the Screen
Zorba the Greek/O.S.T.
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
State of Siege/O.S.T.
Canto General [RCA]
State of Siege/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Songs for the Theatre and the Cinema
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Theodorakis Sings Theodorakis
Symphony #3, Liturgy #2
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Olympia
Bouzoukis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Athina Tou 60 Tragouda
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Sirtakis
Greatest Hits
Happy Birthday, Mikis!
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Olympia
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Litany 2
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
100%
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Mikis Theodorakis on the Screen
Sings His Songs
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Sirtakis
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Best of Mikis Theodorakis [Delta]
Olympia Chor
Sings His Songs
Poetica
Mikis Theodorakis on the Screen
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Milva
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis on the Screen
Theodorakis Sings Theodorakis
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Zorba the Greek/O.S.T.
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Poetica
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Songs for Struggle/Arcadia IV
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greek Composers: Mikis Theodorakis
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Sings His Songs
Litany 2
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
Litany
Symphony #3, Liturgy #2
40 Tragoudia Gia Paidakia
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Songs for Struggle/Arcadia IV
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Portrait of Mikis Theodorakis
Together!
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Gold
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Together!
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
40 Tragoudia Gia Paidakia
Iphigenia [Original Soundtrack]
40 Tragoudia Gia Paidakia
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Antigone
Antigone
Antigone
Antigone
Antigone
40 Tragoudia Gia Paidakia
Olympia Chor
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Olympia
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Olympia
Olympia Chor
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Aemata
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Together!
Ta Lyrika
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Aemata
Greek
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Greatest Hits
Sirtakis
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Zorba the Greek/O.S.T.
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek
Laiki Orchestra
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Olympia Chor
Songs for Struggle/Arcadia IV
Zorba the Greek/O.S.T.
Happy Birthday, Mikis!
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Mikis Theodorakis: First Songs
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Zorba the Greek/O.S.T.
Songs for Struggle/Arcadia IV
Symphony #3, Liturgy #2
Theodorakis Sings Theodorakis
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
Olympia
Symphony #3, Liturgy #2
Together!
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Mikis Theodorakis on the Screen
Phaedra/O.S.T.
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Best of Mikis Theodorakis [Delta]
Together!
Mikis Theodorakis on the Screen
Mikis Theodorakis on the Screen
Mikis Theodorakis on the Screen
Greatest Hits
Songs for the Theatre and the Cinema
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Symphony #3, Liturgy #2
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greek
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Oracle
State of Siege/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Theodorakis: Canto Olympico
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
40 Tragoudia Gia Paidakia
40 Tragoudia Gia Paidakia
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
O Zorbas: A Man & His Music Gold
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Roots of Greek Music, Vol. 5
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
100%
40 Tragoudia Gia Paidakia
Songs for the Theatre and the Cinema
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Olympia Chor
40 Tragoudia Gia Paidakia
O Zorbas: A Man & His Music Gold
40 Tragoudia Gia Paidakia
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Together!
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Ta Lyrika
Songs for Struggle/Arcadia IV
Litany
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Ta Lyrika
Ta Lyrika
Olympia Chor
Mikis Theodorakis on the Screen
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Mikis Theodorakis on the Screen
Oracle
Mikis Theodorakis: First Songs
Politia G
Athina Tou 60 Tragouda
Axion Esti
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Gold
Poetica
Songs for the Theatre and the Cinema
Happy Birthday, Mikis!
Mikis Theodorakis: First Songs
40 Tragoudia Gia Paidakia
Together!
Together!
Together!
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Together!
Together!
Songs for the Theatre and the Cinema
Laiki Orchestra
Symphony #3, Liturgy #2
Sirtakis
Greatest Hits
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Iphigenia [Original Soundtrack]
Iphigenia [Original Soundtrack]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Athina Tou 60 Tragouda
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Sings His Songs
Ta Lyrika
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Songs for Struggle/Arcadia IV
Zorba the Greek/O.S.T.
Zorba the Greek/O.S.T.
Poetica
Poetica
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Canto General [RCA]
Aemata
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Litany
Mikis Theodorakis on the Screen
Best of Mikis Theodorakis [Koch]
Greatest Hits
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Troubadour From Greece
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Happy Birthday, Mikis!
Greatest Hits
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Best of Mikis Theodorakis [Koch]
Theodorakis Sings Theodorakis
Olympia Chor
Litany
Litany 2
Mikis Theodorakis on the Screen
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Greatest Hits
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Together!
40 Tragoudia Gia Paidakia
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Athina Tou 60 Tragouda
Milva
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Politia G
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Theodorakis Sings Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Laiki Orchestra
Symphony #3, Liturgy #2
Mikis Theodorakis on the Screen
Mikis Theodorakis on the Screen
Gold
Greek
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Bouzoukis
Gold
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Athina Tou 60 Tragouda
Greatest Hits
Aemata
Happy Birthday, Mikis!
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Theodorakis Sings Theodorakis
Poetica
Greek Composers: Mikis Theodorakis
O Zorbas: A Man & His Music Gold
100%
Athina Tou 60 Tragouda
40 Tragoudia Gia Paidakia
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Olympia Chor
Olympia Chor
Olympia
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Theodorakis: Canto Olympico
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Songs for the Theatre and the Cinema
Theodorakis Sings Theodorakis
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Happy Birthday, Mikis!
Ta Lyrika
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Zorba the Greek/O.S.T.
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
40 Tragoudia Gia Paidakia
Aemata
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Mikis Theodorakis on the Screen
State of Siege/O.S.T.
Greatest Hits
Songs for the Theatre and the Cinema
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Mauthausen Trilogy
Sings His Songs
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Mikis Theodorakis on the Screen
40 Tragoudia Gia Paidakia
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
40 Tragoudia Gia Paidakia
Greek Composers: Mikis Theodorakis
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Faces of the Sun - Poetica
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Mikis Theodorakis: First Songs
40 Tragoudia Gia Paidakia
40 Tragoudia Gia Paidakia
Athina Tou 60 Tragouda
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Litany
40 Tragoudia Gia Paidakia
Symphony #3, Liturgy #2
Symphony #3, Liturgy #2
State of Siege/O.S.T.
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
Zorba the Greek/O.S.T.
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Olympia Chor
Ta Lyrika
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Portrait of Mikis Theodorakis
Mikis Theodorakis on the Screen
Greek
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: A Man & His Music Gold
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Greek Dances: Mikis Theodorakis
Symphony #3, Liturgy #2
Symphony #3, Liturgy #2
Symphony #3, Liturgy #2
Symphony #3, Liturgy #2
Songs for the Theatre and the Cinema
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Poetica
Together!
Phaedra/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Serpico
Mikis Theodorakis on the Screen
Sings His Songs
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Eighteen Little Songs for the Bitter Homeland
Sings His Songs
Poetica
Olympia Chor
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Mauthausen Trilogy
Oracle
Portrait of Mikis Theodorakis
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Songs for the Theatre and the Cinema
Songs for Struggle/Arcadia IV
State of Siege/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
State of Siege/O.S.T.
40 Tragoudia Gia Paidakia
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
40 Tragoudia Gia Paidakia
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Theodorakis Sings Theodorakis
Athina Tou 60 Tragouda
Happy Birthday, Mikis!
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Best of Mikis Theodorakis [Koch]
Laiki Orchestra
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis
Songs for the Theatre and the Cinema
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Electra/O.S.T.
Olympia Chor
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
mejores bandas sonoras originales de Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Greek Composers: Mikis Theodorakis
O Zorbas: A Man & His Music Gold
O Zorbas: A Man & His Music Gold
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Symphony #3, Liturgy #2
Ta Pikrosavvata Kai Mia Serenata
Laiki Orchestra
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Zorba the Greek/O.S.T.
40 Tragoudia Gia Paidakia
Zorba the Greek
Zorba the Greek/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Best of Mikis Theodorakis [Delta]
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Aemata
Greatest Hits
Greatest Hits
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
Sings His Songs
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
Best of Mikis Theodorakis [Koch]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Happy Birthday, Mikis!
Happy Birthday, Mikis!
Songs for the Theatre and the Cinema
Iphigenia [Original Soundtrack]
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
O Zorbas: A Man & His Music Gold
40 Tragoudia Gia Paidakia
40 Tragoudia Gia Paidakia
Mikis Theodorakis: First Songs
O Zorbas: A Man & His Music Gold
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Songs for Struggle/Arcadia IV
Songs for the Theatre and the Cinema
40 Tragoudia Gia Paidakia
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Bouzoukis
Portrait of Mikis Theodorakis
Greek Composers: Mikis Theodorakis
Songs for Struggle/Arcadia IV
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Very Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2 [FM]
Very Best of Mikis Theodorakis [FM]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Greatest Hits
12 Tragoudia Me Tin Orhistra Tou Gerald Calvi
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Very Best of Theodorakis [Koch International]
Best of Mikis Theodorakis [Koch]
O Zorbas: A Man & His Music Gold
O Zorbas: A Man & His Music Gold
Greatest Hits
Sings His Songs
Sirtakis
Symphony #3, Liturgy #2
Bouzoukis
Portrait of Mikis Theodorakis
Best of Mikis Theodorakis, Vol. 2
O Zorbas: A Man & His Music Gold
State of Siege/O.S.T.
Mikis Theodorakis on the Screen
Mikis Theodorakis on the Screen
State of Siege/O.S.T.
Canto General [RCA]
Roots of Greek Music, Vol. 5
O Zorbas: The Very Best of Mikis Theodorakis
Bouzoukis
Very Best of Mikis Theodorakis [EMI Greece]
Athina Tou 60 Tragouda
Canto General [RCA]
Theodorakis: Canto Olympico
10 Moving Images of Mikis Theodorakis
Canto General [RCA]
Songs for Struggle/Arcadia IV
Songs for Struggle/Arcadia IV