Lyrics.com »

Search results for 'till min syster by sofia karlsson'

Yee yee! We've found 1 lyric, 36 artists, and 100 albums matching till min syster by sofia karlsson.hjälpas så att Linnea blev gravid
När hennes mor fick se min far så stämde hon upp ett tjut
Linnea var min syster! Och sen fick vi göra slut

Anita och