Lyrics.com »

Search results for 'sa ugoy ng duyan by side a'

Yee yee! We've found 1 lyric, 39 artists, and 100 albums matching sa ugoy ng duyan by side a.piling ni nanay, langit ay buhay
Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan

Sana'why di nagmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay