Lyrics.com »

Search results for 'nadde'

Yee yee! We've found 1 lyric, 0 artists, and 0 albums matching nadde.

rätt
Jag har sett mycket mer än do tror
Och betalt min skuld
Fast den var stor
Vem hjälpte mig då
När jag nådde mitt Status Quo
Jag har svikit och ångrat