Search results for mai ae i ka hewa by kapena

We've found 6 lyrics, 9 artists, and 33 albums matching mai ae i ka hewa by kapena:nalu)
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
(La we mai iko papa he na lu)
Pi'I na nalu la lahalaha
(O ka moana
by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana
by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
by on the Hawaiian roller coaster ride 

A wiki wiki mai lohi lohi 
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa