Lyrics.com »

Search results for 'ka uluwehi o ke kai by hapa'

Yee yee! We've found 7 lyrics, 27 artists, and 35 albums matching ka uluwehi o ke kai by hapa.iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai kakou e
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai
lahalaha
(O ka moana hanupanupa)
Lalala I kala hanahana
(Me ke kai hoene I ka pu'e one)
Helehele mai kakou e
(Hawaiian roller coaster ride)
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana