Search results for ka uluwehi o ke kai by hapa

We've found 6 lyrics, 27 artists, and 35 albums matching ka uluwehi o ke kai by hapa:lahalaha
(O ka moana hanupanupa)
Lalala I kala hanahana
(Me ke kai hoene I ka pu'e one)
Helehele mai kakou e
(Hawaiian roller coaster ride)
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai
La we mai iko papa he na lu 
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana hanupanupa
Lalala I kala hanahana 
Me ke kai hoene I ka pu'e one
Helehele mai
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana
he'e nalu
Flyin by on the Hawaiian roller coaster ride

A wiki wiki mai lohi lohi
La we mai iko papa he na lu
Pi'I na nalu la lahalaha
O ka moana