Search results for by album eliane elias


Albums:

The Best of Eliane Elias (Eliane Elias) · Giants of Jazz: Eliane Elias (Eliane Elias) · The Best of Eliane Elias (Eliane Elias) · Something for You: Eliane Elias Sings & Plays Bill Evans (Eliane Elias) · Eliane Elias Sings Jobim (Eliane Elias) · Giants of Jazz: Eliane Elias (Eliane Elias) · Eliane Elias Sings Jobim (Eliane Elias) · Timeless Eliane Elias (Eliane Elias) · Timeless Eliane Elias (Eliane Elias) · Jonathan Elias: The Prayer Cycle (Jonathan Elias) – and 90 other albums »