close

 
santanaJingo
Jingo Ba
Jingo
Jingo Ba
Lo
Ba, Ba, Lo
Ba, Ba, Lo
Ba, Ba, Lo
Ba, Lo
Ba, Ba, Lo
Ba, Ba, Lo
Ba, Ba, Lo
Ba
Jingo
Jingo Ba
---
Lyrics powered by LyricFind
written by Olatunji, Michael Babatunde
Lyrics © EMI Music Publishing