close

 
alamid

Hesus (Jesus)
by AlamidKung nag-iisa at nalulumbay
Dahil sa hirap mong tinataglay
Kung kailangan mo ng karamay
Tumawag ka at Siya’y naghihintay

Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo
Siya ang araw mong lagi at karamay kung sawi
Siya ay si Hesus sa bawat sandali

Kung ang buhay mo ay walang sigla
Laging takot at laging alala
Tanging kay Hesus makaaasa
Kaligtasan lubos na ligaya

Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo
Siya noon, bukas ngayon sa dalangin mo’y tugon
Siya ay si Hesus sa habang panahon

Kaya’t ang lagi mong pakakatandaan
Siya lang ang may pag-ibig na tunay
Pag-ibig na tunay!

Siya ang iyong kailangan…
Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo
Siya ang araw mong lagi at karamay kung sawi
Siya ay si Hesus sa bawat sandali

Siya!
Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo
Siya noon, bukas ngayon sa dalangin mo’y tugon
Siya ay si Hesus, Siya ay si Hesus, Siya ay si Hesus! Sa habang panahon
---
Lyrics submitted by Jaime.